Djurens Rätt
01 April 2022

Djurens Rätts verksamhetsberättelse för 2021

Historiskt beslut i EU-parlamentet

Två stora händelser under 2021 blev startskottet för att utfasning av djurförsöken började tas på allvar. För det första fick Sveriges 3R-center i uppdrag att kartlägga konkreta åtgärder för att minska djurförsöken så långt som möjligt, något Djurens Rätt föreslagit. För det andra enades EU-parlamentet om att det behövs en handlingsplan för utfasning av djurförsöken. Det här var året då frågan om strategier för utfasning av djurförsöken slutade vara ett avlägset mål som ingen varit ansvarig för att uppnå och året då politikerna började äga frågan.

Djurens Rätt har arbetat hårt för förändring när det gäller djurförsök, bland annat med kampanjen Act4LabAnimals där vi uppmanat EU:s ledare att göra mer för att nå målet om att ersätta alla försök på levande djur i EU. Omkring 58 000 personer skrev under Djurens Rätts namninsamling i Sverige och över 150 forskare ställde sig bakom våra förslag. I september fattade sedan EU-parlamentet äntligen ett beslut om att ge EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för utfasning av djurförsöken. 

Andelen hönor i bur fortsätter minska

Djurens Rätt har under lång tid framgångsrikt arbetat för att hönor ska slippa leva i burar genom att få konsumenter och företag att välja bort burarna. År 2008, när Djurens Rätt inledde sin företagspåverkan hölls mer än två miljoner hönor i den svenska äggindustrin i burar. I slutet av 2021 ligger siffran på 304 500 hönor. En minskning med ungefär 223 000 hönor jämfört med 2020. Andelen hönor i bur är nu nere på 3,5 %. Motsvarande siffra 2008 låg på 39,4 %.

Alla svenska livsmedelskedjor är buräggsfria

Under årens lopp har kedja efter kedja tagit ställning för hönorna och till slut stod ICA ensam kvar. År 2020 inledde därför Djurens Rätt en riktad konsumentupplysningskampanj om att kedjan behövde agera för de hönor som fortfarande sitter i burar. I april 2021 kom beskedet från ICA att de avråder sina handlare från att köpa in ägg från hönor i burar. Trots att ICA:s avrådan inte kan likställas med en tydlig företagspolicy, så är bedömningen att det utifrån marknaden i stort blir svårt för enskilda ICA-handlare att köpa in burägg i framtiden. Tretton års arbete avslutades därmed och alla svenska livsmedelskedjor är nu fria från burägg!

Burförbud på gång i hela EU

 Under året har Djurens Rätt arbetat intensivt med medborgarinitiativet End the Cage Age, ett initiativ som Djurens Rätt samlat nära 50 000 underskrifter till från Sverige. I juni 2021 nåddes en historisk milstolpe när EU-kommissionen meddelade att de går vidare med initiativet utifrån målet att samtliga burar inom livsmedelsindustrin ska fasas ut i hela EU. Detta föregicks bland annat av att Djurens Rätt skickade en skrivelse till Sveriges kommissionär samt till relevanta tjänstemän, tillsammans med en lång rad andra insatser under våren.

Sveriges kommuner reagerar mot Kronfågel

I samband med Aftonbladets granskning av Kronfågels kycklingfabrik i maj fick många upp ögonen för de missförhållanden som sker i djurfabrikerna. Djurens Rätt har under flera år arbetat konsekvent med att lyfta kycklingarnas situation och 2021 är inget undantag. I samband med att skandalen blossade upp kontaktade Djurens Rätt kostcheferna i landets större kommuner för att informera dem om händelserna och be dem bojkotta produkter från Kronfågel, vilket samtliga kommuner som kontaktades beslutade att göra. Djurens Rätts samtal till kommunerna satte bollen i rullning och gjorde så att många kommuner fattade motsvarande beslut; enligt Aftonbladet var det totalt 90 kommuner som stoppade inköpen från Kronfågel.

Djurens Rätt får många företag att sluta med turbokycklingar

Under 2021 släpptes tre företagsrapporter där företag rankas efter deras arbete för djuren med fokus på kycklingar och European Chicken Commitment (ECC). I januari 2021 släpptes Djurens Rätts första företagsrapport som granskade matkasseföretag på den svenska marknaden. Rapporten konstaterade att flera av matkassarna arbetade med ECC, men att marknadsledande Linas Matkasse dessvärre inte gjorde det. Djurens Rätt inledde en konsumentupplysningskampanj i början av 2021 för att få Linas Matkasse att anta ECC. Engagemanget var stort och fler än 12 000 personer skrev under Djurens Rätts upprop. Efter att Djurens Rätt informerat allmänheten om Linas Matkasses brist på ansvarstagande valde företaget under våren att även de börja arbeta utifrån ECC-kriterierna. 107 dagar av intensiv konsumentupplysning var till ända.

Djurens Rätt har genom effektivt påverkansarbete bidragit till att fler än 100 nya företag valt att jobba med ECC under 2021. Totalt har nu nästan 300 företag valt att arbeta med kriterierna vilket kommer förbättra livet för miljontals kycklingar världen över. Bara i Sverige har företagen som arbetar med ECC ökat med över 40 % under året som gått, och siffran tickar stadigt uppåt. ECC är på god väg att bli branschens nya miniminivå.

För mer detaljerad information om Djurens Rätts arbete:
Läs Djurens Rätts verksamhetsberättelse för 2021 här.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: