Djurens Rätt
31 August 2021

Djurplågeriet på Kronfågel fortsätter trots företagets löften om åtgärder

Samtliga djur i Sverige ska bedövas innan slakt, vilket innebär att de inte ska känna när halsen skärs upp för avblodning och djuret dör. Under lång tid har Kronfågels slakteri brustit i rutinerna, och flertalet kycklingar har, sedan åtminstone i maj i år, skållats utan att de blivit avblodade. Det innebär att kycklingarna riskerar att vakna till och skållas levande i kokhett vatten.

Bristerna har kritiserats av myndigheter och media. Och åtgärder har krävts av företaget utan att något skett, som Djurens Rätt rapporterat om tidigare. Nu får Kronfågel ännu ett vite av Länsstyrelsen i Södermanland, i brist på åtgärder, då de så sent som i förra veckan fortsatt hade bristande avblodning av kycklingarna. Tidigare viten har inte kunnat dömas ut eftersom myndigheterna inte kunnat delge rätt person. 

– Detta visar tydligt att det Kronfågel gör, att slakta en miljon kycklingar i veckan, inte fungerar om lagstiftningen ska efterlevas. Det är alldeles för många individer för att slakteriet ska kunna se till att regler följs och visst lidande undviks, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Kronfågels slakteri i Valla, utanför Katrineholm, är Sveriges i särklass största slakteri och där slaktas cirka 50 miljoner kycklingar årligen. Det motsvarar drygt hälften av alla djur som föds upp i svenska djurfabriker årligen.

– Det här får inte fortsätta, återkommande brister måste leda till hårdare åtgärder. Hastigheten med vilken kycklingar slaktas måste minska och i förlängningen behöver djurfabrikerna monteras ned, säger Camilla Bergvall.   

Slakteriet har också haft problem med arbetsmiljön för människorna och hygienbrister, som av tidningen FoodMonitor benämns som “slaktsnusk”. Bakterier från kycklingarnas tarminnehåll har hamnat på köttet vilket riskerar allvarlig magsjuka hos konsumenterna. 

– Det bästa sättet att inte stödja det här djurplågeriet är att välja bort kycklingen från tallriken helt, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätts arbete för kycklingarna

Djurens Rätt kräver att politiker och branschen tar ett större ansvar för kycklingarna. Företag och offentlig sektor måste också ställa tydligare krav gällande hur uppfödning och slakt av kycklingar går till. För att detta ska bli en verklighet behöver en högre andel av våra livsmedel vara växtbaserade.

  • Brott mot djurskyddslagstiftningen, som i fallet med Kronfågel, måste få kännbara påföljder och kontrollmyndigheterna och rättsväsendet måste ha tillräckligt med resurser. 
  • Minska antalet kycklingar och hönor i djurfabrikerna och minska slakthastigheten. Sverige ligger i topp för högintensiv djurhållning i kycklingfabriker inom EU. En gräns måste sättas för hur stora gårdarna får vara och hur snabbt slakten får gå till.
  • Det behöver införas förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt och avsättas resurser till forskning om bättre metoder.
  • Djurens Rätt visar upp verkligheten som Sveriges kycklingar lever i, den verklighet som inte visas i reklamfilmerna. På 99miljoner.se kan du öppna dörrarna till de svenska kycklingfabrikerna.
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: