Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurtransporter/Djurtransporter_10
24 October 2023

Över 300 000 EU-medborgare: Inrätta en djurskyddskommissionär!

Under tisdagen den 24 oktober deltog Djurens Rätt när över 300 000 underskrifter överlämnades till EU-kommissionen och Europaparlamentet under ett evenemang i Bryssel. Uppmaningen från EU-medborgarna är tydlig: inrätta en djurskyddskommissionär! 
 

Idag ligger ansvaret för djurskyddsfrågor hos kommissionären för hälsa- och livsmedelssäkerhet, men det omnämns inte i titeln och frågorna hamnar ofta långt ner på dagordningen. Därför lanserades i mars 2021 kampanjen EU for Animals för att kräva att större vikt läggs vid djurens välbefinnande genom att göra detta ansvar tydligt i tjänstetiteln. Djurens Rätt har tillsammans med andra djurrätts- och djurskyddsorganisationer uppmanat till att EU ska inrätta en djurskyddskommissionär. Namninsamlingen för EU for Animals avslutades den 15 oktober och den officiella slutsiffran blev 309 897 insamlade namn som nu överlämnats. 

– En djurskyddskommissionär skulle dels innebära ett viktigt symboliskt värde, men också mer resurser till djurskyddet. Representation och ansvarsutkrävande är absolut nödvändigt för att djurfrågor ska få sin självklara plats på EU-agendan säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Under ett evenemang i Europaparlamentet tisdagen den 24 oktober mottogs underskrifterna av representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet. Företrädare från Eurogroup for Animals och dess medlemsorganisationer höll tal som betonade betydelsen av att utse en EU-kommissionär för djurens välfärd. Djurens Rätts samhällspolitiska chef Sebastian Wiklund var på plats vid överlämningen i Bryssel.

– Närmare 200 Europaparlamentariker har stöttat initiativet och under evenemanget var det tydligt att stödet är fortsatt starkt. Nästa år är det val och därefter tillträder en ny kommission, det är då vi vill se att de tar fasta på vår uppmaning. Det var spännande att vara på plats och jag lämnar Bryssel hoppfull, säger Sebastian Wiklund.

Det råder enighet bland svenska riksdagspartier att djurskyddet måste prioriteras i högre utsträckning på EU-nivå. De svenska nuvarande Europaparlamentariker som signerat EU for Animals är Emma Wiesner och Abir Al-Sahlani från Centerpartiet, Pär Holmgren, Alice Bah Kuhnke och Jakop Dalunde från Miljöpartiet, och Malin Björk från Vänsterpartiet.

Eurobarometern 2023 visar tydligt att över 90 procent av EU-medborgare värnar om djurskyddslagen och de högst prioriterade frågorna kopplade till djurvälfärd är slakt och transport. Dessutom har sex av tio framgångsrika europeiska medborgarinitiativ berört djurfrågor, vilket är en tydlig signal på att djurskydd idag inte ges tillräckligt mycket utrymme. Kommer EU att lyssna på 309 897 EU-medborgare som vill se någon bära det politiska ansvaret för djuren i EU? 

Sebastian Wiklund i Europaparlamentet. Foto: Djurens Rätt
djurensratt-se/aktuellt/event/EU_for_animals_1
Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.
 

Bli medlem
Jennica Mayor Gustavsson

Jennica Mayor Gustavsson

Ansvarig Eurotour
Dela: