Djurens Rätt
20 January 2022

Efter omröstning i EU-parlamentet - inga skarpa krav mot plågsamma djurtransporter

Torsdagen den 20 januari skedde en viktig omröstning i EU-parlamentet om djurtransporter. EU-parlamentet skulle rösta om ANITs rekommendationer. EU-parlamentet hade chansen att skärpa och lägga till skrivningar i de rekommendationer som ANIT antog i december. Tyvärr var det inte tillräckligt många parlamentariker som röstade för ett slut på export av levande djur till länder utanför EU för att en formulering om det skulle antas. De antog inte heller någon tydlig skrivning om max åtta timmars transporttid. Något som Djurens Rätt är besvikna över.

Dagens debatt i EU-parlamentet med efterföljande omröstning är en besvikelse och visar än en gång hur djurens behov får stå tillbaka för ekonomiska intressen. Nu fortsätter Djurens Rätts arbete för en kraftfull djurskyddslagstiftning på EU-nivå där djurens behov sätts i centrum och där långa, plågsamma djurtransporter får ett slut, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Svenska parlamentariker stod på djurens sida

I debatten i plenum var de svenska EU-parlamentarikerna Pär Holmgren (MP), Jytte Guteland (S) och Emma Wiesner (C) tydliga med att det behövs krafttag mot de långa djurtransporterna. Jytte Guteland (S) uttryckte att situationen med djurtransporterna är en skandal och att hon vill se bland annat införande av maximala transporttider och striktare regelverk för dräktiga djur. Pär Holmgren (MP) sa att parlamentarikerna nu hade chansen att ställa sig på djurens sida, att det behövs en maxgräns på 8 timmar och inga dygnslånga transporter utanför EU.

Emma Wiesner (C) inledde sitt anförande med att det här är en historisk dag. Hon tog bland annat upp att hon vill se strängare skydd för de mest sårbara och yngsta djuren. Malin Björk (V) stod liksom Jytte Guteland och Pär Holmgren bakom flera av de viktiga ändringsförslag som hade lagts inför dagens omröstning och hon uttryckte på Twitter sin besvikelse.

ANITs ordförande Tilly Mets uppmanade under debatten parlamentarikerna att rösta för de mest ambitiösa rekommendationerna och påminde om att mer tid inte får slösas bort. Medborgarna vill se förändring nu så snart som möjligt. Hon betonade också för EU-kommissionen att det är viktigt att omarbetningen av lagstiftningen inte drar ut på tiden.  

Stella Kyriakides, EU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet, tog upp att i det öppna samrådet som pågår nu om EUs djurskyddslagstiftning har det inkommit 40 000 svar, vilket är rekord. Av dem kommer drygt 3400 svar från Sverige. Sista svarsdag är 21 januari. Har du inte svarat på enkäten än så kan du fortfarande göra det och det finns instruktioner om hur du kan fylla i den här

Sammanfattning av röstningsresultatet

Positivt:

  • Parlamentet vill se ny lagstiftning på djurtransportområdet. Det räcker inte med den nuvarande.
  • Parlamentet antog flera skrivningar om vikten av att transporter av levande djur till slakt och avel ersätts med transport av kött och genetiskt material.
  • Parlamentet noterar att strategin “från jord till bord” påminner om vikten av att gå mot en mer växtbaserad livsmedelskonsumtion.
  • Parlamentet antog en skrivning om att lagstiftningen behöver utökas för att skydda de arter som inte idag täcks tillräckligt av lagstiftningen, som fjäderfän och kaniner.

Negativt:

  • Ingen tydlig skrivning om max 8 timmars transporttid antogs. Alltför många undantag accepteras.
  • Ingen skrivning om att det behövs ett förbud mot export av djur till länder utanför EU antogs.
  • Parlamentet ställde sig inte bakom förslaget om att det behövs ett förbud mot transport av dräktiga djur och den antagna skrivningen om transport av unga, ej avvanda djur är svag.

Nu är det upp till EU-kommissionen att ta resultatet vidare i den process som pågår med att ta fram ny djurskyddslagstiftning på EU-nivå, inklusive nya djurtransportregler. Under år 2023 ska ett nytt förslag på djurskyddslagstiftning presenteras.

 

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: