Djurens Rätt
12 August 2017

England inför kameraövervakning på slakterier

England vill bli världsledande på djurskydd och som ett led i detta skärper de nu reglerna för de djur som föds upp och slaktas för kött, liksom för familjedjur. I ett första skede införs nya regler för broilerkycklingar, men nya regler kommer också införas för hönor och grisar, liksom hundar, katter och hästar.

De nya reglerna, som lagts fram av miljöminister Michael Gove, innebär också att kameraövervakning blir obligatoriskt på samtliga slakterier i England. Tidigare har slakterier kunnat ha en frivillig kameraövervakning, men myndigheterna har gjort bedömningen att detta inte har fått önskad effekt och i det nya förslaget till skärpta regler görs därför kameraövervakningen obligatorisk.

 Alltför ofta visar smygtagna bilder hur djur på slakterier utsätts för lidande och grym behandling i strid mot både lagstiftningen och medmänsklighet. Det finns i dagsläget inget effektivt sätt att ställa slakterier till svars för detta. Obligatoriskt kameraövervakning innebär en transparens som kan säkerställa att djurskyddsreglerna efterlevs, säger Emma Slawinski från djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming i en kommentar till beslutet.

Beslutet gäller England, i Skottland, Wales och Nordirland gäller andra regler.

Källa

CCTV to be compulsory in all abattoirs in England, BBC, 11 augusti 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: