Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_hemsk_2
07 December 2023

EU-kommissionen har gett sitt besked om Fur Free Europe

Under torsdagen den 7 december besvarade EU-kommissionen det framgångsrika medborgarinitiativet Fur Free Europe som Djurens Rätt varit initiativtagare till. Fur Free Europe samlade på mindre än 10 månader ihop 1,5 miljoner underskrifter varav 100 000 av dessa kom från Sverige. Initiativet syftar till att förbjuda pälsdjursfarmning inom EU samt handel med pälsprodukter på EU:s inre marknad. EU-kommissionens besked står inte i paritet till det EU-medborgare höjt sina röster för, men innebär att ytterligare steg tas i riktning mot ett pälsfritt Europa.

I sitt svar på initiativet har kommissionen gett ett uppdrag till EFSA, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, om att senast i mars 2025 presentera ett vetenskapligt yttrande. Baserat på detta har kommissionen åtagit sig att senast mars 2026 ha tagit ställning till åtgärder i linje med initiativet. Dörren för ett EU-omfattande förbud mot pälsdjursfarmning och handel med pälsprodukter har alltså öppnats, men beslutet kan dröja. Parallellt med EFSA:s arbete med det vetenskapliga yttrandet planerar EU-kommissionen att göra tre besök på medlemsländers pälsdjursfarmer, överväga att inkludera mink på EU:s lista av invasiva arter, samt göra en översyn av EU:s textilmärkning. 

– Det är bra att EU-kommissionen nu påbörjar arbetet med ett förbud mot pälsdjursfarmning, som så många medborgare efterfrågar. Men det är synd att de drar ut på tiden i onödan. Det finns redan en mängd bevis för att ett värdigt djurskydd inte går att tillgodose på pälsdjursfarmer, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

På pälsdjursfarmer hålls i huvudsak vilda djur, inklusive minkar, rävar och mårdhundar, i små burar där de hindras från att uppvisa naturligt beteende för att sedan dödas enbart på grund av värdet av deras päls. Argumenten mot pälsdjursfarmning är inte begränsade till djurskydd, utan farmerna utgör också en risk för nya pandemier, och användningen av giftiga kemikalier gör dem till en av de mest förorenande industrierna. 20 medlemsstater har redan helt eller delvis förbjudit pälsdjursuppfödning eller infört strängare åtgärder med hänsyn till djurens välbefinnande, miljön och folkhälsan. 

– Nu är det av yttersta vikt att processen för det vetenskapliga yttrandet är öppen och opartisk samt inbegriper samråd med intressenter över hela linjen, för att undvika överrepresentation av industrin i jämförelse med oberoende forskare och icke-statliga organisationer, avslutar Camilla Bergvall. 

I september meddelade regeringspartierna, tillsammans med Sverigedemokraterna, att de i budgetpropositionen avsätter 180 miljoner för frivillig avveckling av minkfarmning under 2024 och 2025. Samtidigt meddelade de att möjligheten att introducera ett förbud mot pälsdjursfarmning i djurskyddslagen ska utredas parallellt med avvecklingen. EU-kommissionens besked om Fur Free Europe visar, även om vi hade hoppats på mer, att pälsdjursfarmning inte hör hemma i framtidens EU. 

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att djurs rättigheter också ska återspeglas i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: