Djurens Rätt
22 April 2022

Felmärkt D-vitamin från Better You

Den felmärkta produkten är en animalisk D-vitamin, Better You har även en vegetabilisk D-vitamin som inte är felmärkt. Vi uppmanar därför konsumenter att vara extra vaksamma vid köp av dessa produkter.

Better You har vidtagit åtgärder och kommer att kontakta de berörda butiker som har fått in produkten. En internutredning har startats för att utreda felet och säkerställa att liknande händelser inte ska inträffa igen.

Kriterierna som gäller för I’M VEGAN är följande: 

  • För att kunna använda märkningen behöver produkten vara helt vegansk. Det innebär att inga animaliska ingredienser får förekomma i den märkta produkten. Inga animaliska ingredienser får heller förekomma under tillverkningen av märkt produkt, som vid exempelvis klarning. Om produkten innehåller tillsatser som både kan härstamma från en vegetabilisk, syntetisk eller animalisk källa, ska tillverkaren kunna styrka att tillsatsen har ett vegetabiliskt eller syntetiskt ursprung. 
     
  • Vid de fall både veganska och animaliska ingredienser används i produktionsanläggningen behöver stor omsorg läggas vid att minimera risken för korskontaminering. (Detta innebär exempelvis att maskiner rengörs grundligt mellan körningarna.) 
     
  • Produkterna som ansluts till I’M VEGAN måste ha framtagits utan djurförsök - detta gäller ingredienser och slutprodukten. Företaget antar en djurförsökspolicy vid anslutning.
     
  • För varje ny produkt behöver företaget skicka in ansökan om detta till Djurens Rätt innan märkningen används.
Francesca Vilches

Francesca Vilches

Ansvarig för växtbaserad utveckling
Dela: