Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Minkar/mink_glad_1
30 October 2023

Frågan om minkfarmernas framtid på agendan under Moderaternas partistämma

Mellan den 19-22 oktober samlades moderater från hela landet för partiets stämma i Umeå. På agendan behandlades motioner och propositioner inom ett brett spektrum av frågor, och bland motioner som behandlades inom utskottet “Grönare Sverige” fanns frågan om minkfarmernas vara eller icke varande.

I partistyrelsens yttrande ansågs motionen “Fasa ut minkfarmerna” vara besvarad med hänvisning till att regeringen i sin budgetproposition avsatt 180 miljoner kronor för frivillig avveckling av minkfarmer, samt att ett utredningsarbete ska påbörjas för att se över om djurskyddslagstiftningen ska ändras så att pälsdjursuppfödning förbjuds. Mot detta beslut reserverade sig tre personer till förmån för att bifalla motionen, dessa var de tunga namnen Christofer Fjellner, Douglas Thor och Johan Forssell.

Djurplågande industrier för lyxkonsumtion av päls borde inte finnas. Vi i MUF kommer alltid ta striden mot onödigt lidande. Nästa partistämma hoppas vi få med oss hela partiet på MUF-linjen även i denna fråga, säger Douglas Thor, ordförande för Moderata ungdomsförbundet.

Bakom motionen står Sophia Granswed Baat och Tom Hedrup från Stockholms stad. I motionen redogör de för hur uppfödning av mink inte är förenligt med djurskyddslagen. Ett utdrag:

“I Sverige har vi väldigt svårt att acceptera den djurhållning som sker på exempelvis asiatiska djurmarknader, där både hundar och många andra djur hålls i små trånga burar, och därefter flås för sitt kött. Samtidigt håller vi minkar i små gallerburar dygnet runt. Hanteringen av minkarna resulterar i beteendestörningar såsom repetitiva rörelsemönster, självskadebeteenden och passivitet. Vid 11 av 12 inspektioner av pälsdjursfarmer som  genomfördes under 2019 i Sverige, kunde brister i djurhållningen konstateras.”

Vidare redogörs för den kraftiga minskningen av minkuppfödning under coronapandemin, hur pälsfarmningen utgör ett hot mot folkhälsan då minkar är bärare av både coronavirus och fågelinfluensa, hur skaran av europeiska länder som tagit ställning mot pälsdjursfarmning blivit allt fler, och hur en opinionsmätning utförd av Novus på uppdrag av Djurens Rätt visar på att 8 av 10 svenskar vill se ett förbud mot pälsdjursuppfödning.

Avvecklingsstödet är en historisk framgång och Djurens Rätt välkomnar att ett förbud nu ska utredas. Men det hade vägt tungt om regeringens största parti hade vågat ta tydligare ställning i frågan, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Riksdagspartierna som officiellt tagit ställning för ett förbud mot pälsfarmning är Liberalerna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. I september kom beskedet att regeringen i samarbete med Sverigedemokraterna avsätter 180 miljoner kronor i budgetproposition för frivillig avveckling av minkfarmning, något som branschen svarar positivt på. Parallellt med detta ska möjligheten att introducera ett förbud i djurskyddslagen utredas.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: