Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Hönor/hönor_glad_10
23 January 2024

Framgång: över 50 000 färre hönor i bur på ett år

Enligt den senaste statistiken från äggindustrin har andelen hönor som hålls i burar minskat till två procent under 2023. Det innebär också att det nu för första gången i modern tid hålls färre än 200 000 hönor i burar i Sverige, och det är en minskning med drygt 57 000 hönor sedan 2022. Men minskningstakten saktar ned i väntan på politiska beslut.

– Det är glädjande att Djurens Rätts arbete för att företag ska ta större ansvar gör skillnad, där vi nu ser att de stora företagen fasar ut sina sista burägg det kommande året. Men, det går för långsamt, nu måste politikerna agera för ett heltäckande burförbud för att vi ska nå hela vägen, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

När Djurens Rätt för 15 år sedan började arbeta för att burarna skulle fasas ut var det ungefär 40 procent av hönorna i Sverige som hölls i burar. I takt med att fler företag valt att ta bort buräggen från sina produkter är siffran nu nere under två procent. Minskningen har därmed räddat över två miljoner hönor från burhållning.

Livsmedelskedjorna och konsumenter har sedan flera år tillbaka valt bort hela burägg från sina inköp, och den fortsatta utfasningen har gjort att över 50 000 hönor sluppit burar 2023. Det gömmer sig dock fortsatt burägg i ingredienser och i läkemedelstillverkning, för att komma åt det behövs politiska beslut.

– Vi har blivit lovade ett heltäckande EU-förbud mot burhållning, efter det framgångsrika medborgarinitiativet End the Cage Age. Förutom att sätta press i EU, behöver också svenska politiker ta beslut på hemmaplan om burförbud i år, avslutar Camilla Bergvall.

Djurens Rätt har skickat ett offentligt klagomål om EU-kommissionens brutna löften till den europeiska ombudsmannen och inväntar svar.

Läs vår nyhet om det genom att klicka här
Stöd oss

För ett slut på ohållbara djurfabriker!

Djurens Rätt arbetar för att de plågsamma djurfabrikerna ska monteras ned. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem idag
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: