Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/ursula_von_der_leyen
18 January 2024

EU-kommissionens brutna löften till djuren utreds

Efter att EU-kommissionen under hösten inte levererade sina utlovade förslag för ett stärkt djurskydd så skickade Djurens Rätt, tillsammans med ett 30-tal andra organisationer, ett offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen. Denne har nu börjat utreda kommissionens brutna löften, där de utlovade åtgärderna för det framgångsrika medborgarinitiativet End the Cage Age står i centrum.

EU-kommissionens ursprungliga plan var att göra EU världsledande inom djurskydd. Men, när det var dags att presentera de fyra lagstiftningspaketen - hållning av djur, djurtransporter, slakt och djurskyddsmärkning - fick kommissionen kalla fötter och backade från alla förutom ett, efter starka påtryckningar från djurfabrikslobbyn. Bara förslagen som rör djurtransporter presenterades i sin helhet, och skulle dessutom visa sig utgöra en bortslarvad möjlighet att gå till botten med ett av EU:s största djurskyddsproblem. 

Ett av de tydligaste löftena från kommissionen var att lägga fram lagstiftning som skulle fasa ut burarna i EU:s livsmedelsproduktion, helt i linje med det mycket framgångsrika europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age, som fler än 1,4 miljoner EU-medborgare skrev under. Kommissionen har vid flertalet tillfällen de senaste åren uttalat att åtgärder i linje med initiativet kommer presenteras för att bli av med burarna en gång för alla.  

– EU-kommissionen har brutit många löften till djuren, men det är särskilt upprörande att de inte fasar ut burarna, trots att de upprepade gånger lovat det. Såväl medborgare som Europaparlamentet har visat ett starkt stöd för att slopa burarna och det är djupt beklagligt att kommissionen nu viker sig för djurfabrikslobbyn, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Det var i slutet av november som Djurens Rätt skickade in ett offentligt klagomål till den europeiska ombudsmannen som arbetar med att utreda administrativa klagomål och undersöka systemfrågor på EU-nivå för att hjälpa medborgare, företag och organisationer. I förlängningen bidrar ombudsmannens rekommendationer och förslag till att upprätthålla ansvarsskyldighet vid EU-institutionerna. 

– Det är glädjande att den europeiska ombudsmannen nu tar detta vidare. Möjligheten att skapa europeiska medborgarinitiativ inrättades för att öka demokratin i unionen, och att bryta löften till medborgarna till förmån för djurfabrikslobbyn ger sken av det motsatta, avslutar Camilla Bergvall.

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Djurens Rätt arbetar för att göra skillnad för de djur som är flest och har det sämst. Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: