Djurens Rätt
17 February 2017

Fritt fram för djurcirkusar i Växjö – men Västervik stretar emot

Djurens Rätts lokalavdelning i Växjö ifrågasatte varför kommunen upplåter mark till cirkusar med vilda djur. Men efter en utredning av Tekniska nämnden i Växjö kom kommunen fram till att de ”saknar lagliga möjligheter att förbjuda cirkusar med vilda eller exotiska djur varför ärendet avslutas utan vidare åtgärd”. I sin utredning hänvisar nämnden till tidigare fall där kommuner har fått sina förbud upprivna i Förvaltningsrätten.

Den enda kommun som i dagsläget har ett förbud mot vilda djur på cirkus är Västervik. Och de har valt att kämpa vidare.

Det var i höstas som kommunfullmäktige i Västerviks kommun beslutade att inte upplåta mark till cirkusar med vilda djur. Beslutet överklagades då kommunen nämnt sjölejon i sitt beslut, ett djur som enligt djurskyddslagen får vistas på cirkus. Då beslutet i Västervik därmed gick emot djurskyddslagens intentioner ansågs förbudet sakna laglig grund (vilket ställer frågan vilka vilda djur ett lokalt förbud skulle gälla om det t.ex. inte får inkludera sjölejon).

Men istället för att ge upp och riva upp beslutet kommer nu Västervik kommun istället att skriva om förbudet, ta bort sjölejon ur skrivningen och försöka se till att det lever vidare.

– Det är ett ställningstagande för djurens rätt, vi värnar de vilda djuren och tycker det är onödigt att använda dem [på cirkus], säger Tomas Kronståhl, kommunstyrelsens ordförande till SVT Småland.

Förbudet kommer troligen längre fram komma upp i Förvaltningsrätten och där återstår att se vad som händer med Sveriges just nu enda kommunala förbud mot vilda djur på cirkus.

Källor

Kommunen kan inte hindra djurcirkus, Vxonews, 8 februari 2017

Västerviks kommun vill förbjuda cirkusar med vilda djur, SVT Småland, 1 februari 2017

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: