Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/ko_kalv/Ko_och_kalv_5
02 October 2023

Gemensam kampanj för att bevara svensk betesrätt

Djurens Rätt lanserar en ny kampanj vid namn “Jag vill beta” tillsammans med andra svenska organisationer för att uppmärksamma och bevara den hotade betesrätten för mjölkkor samt för att utöka lagen för att den även ska inkludera kalvar och tjurar. Alla namnunderskrifter som samlas in via kampanjen kommer senare att lämnas in till landsbygdsminister Peter Kullgren.

– Forskningen är solklar, att få komma ut och beta är en viktig del av kors naturliga beteende. Att avveckla betesrätten skulle vara katastrofalt för djuren och bryta mot djurskyddslagen, som ger djur rätt att utöva naturliga beteenden, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Sverige är idag det enda landet i världen där det är lag på att nötkreatur över sex månader, bortsett från tjurar, ska ges möjlighet att beta utomhus under sommaren. Detta är dock just nu hotat både från politiken och mjölkbranschen. Regeringen, med landsbygdsministern i spetsen, tillsatte tidigare i år utredningen "Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd". I kommittédirektivet pekas beteskravet ut som en börda ur konkurrenskraftsperspektiv. Från branschhåll fick organisationen Växa Sverige, en av Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) medlemmar, tillstånd att genomföra en studie där 1500 kor enbart hålls inomhus under 18 månader. I deras ansökan gjordes hänvisningar till regeringens utredning.

– Svenska folket är tydliga med att de vill värna den unika betesrätten. Med den här kampanjen mobiliserar vi alla de som vill verka för ett starkt djurskydd i Sverige, där det är självklart att kor ska få komma ut och beta, avslutar Camilla Bergvall.

Kampanjen och namninsamlingen Jag vill beta drivs av Djurens Rätt tillsammans med Djurskyddet Sverige, World Animal Protection, Svenska Djurskyddsföreningen och Vi Konsumenter - för bibehållandet, men även utökandet, av den svenska betesrätten.

Skriv under

Skriv under för djuren!

Vill du också att alla nötkreatur ska ges möjlighet att beta?

Skriv under
Michaela Lindquist

Michaela Lindquist

Pressansvarig
Dela: