Djurens Rätt
11 September 2019

Genombrott för djurfri forskning i USA

USA:s Environmental Protection Agency, en federal miljöskyddsmyndighet, har meddelat att de kommer att sluta genomföra och finansiera djurförsök på däggdjur, ett beslut som ska vara infört till år 2035. Utfasningsperioden är lång, men myndigheten är den första i USA som har satt en uttalad deadline för en utfasning av djurförsök.

Beslutet har hyllats av djurskydds- och djurrättsorganisationer i USA, men kritiserats av grupper och organisationer som anser att djurförsöken är nödvändiga, det skriver tidningen Science.

I dagsläget utför EPA djurförsök för att kontrollera kemikalier, men en lagstiftning från 2016 tvingade myndigheten att inleda arbeta bort mot djurförsök och mot djurfria metoder. Till år 2025 ska djurförsöken ha minskat med 30 procent, och upphört helt till år 2035.

I beslutet hänvisar EPA till att djurförsök är dyrt och tidskrävande och att djurfria metoder kan nå kontrollera kemikalier snabbare, säkrare och billigare. Samtidigt satsats drygt 4 miljoner dollar på att utveckla de djurfria metoder som ska ersätta djurförsöken.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: