Djurens Rätt
31 March 2022

Hajar har hittats döda på havsbotten i Lysekil

Från Lysekils kaj kunde en grupp gymnasieelever skymta vita fiskbukar glänsa på botten. Senare kunde de konstatera att det rörde sig om ett stort antal fridlysta pigghajar och rockor. Flera av djuren var fortfarande vid liv och kippade efter syre. 

En som reagerade starkt på händelsen är undervattensfilmaren Tobias Dahlin som dök ner och filmade hajarna efter att han läst om studenternas fynd. Tobias misstänker att de dumpats av någon fiskare och menar att det är djurplågeri som aldrig hade tillåtits om det handlade om landlevande djur. 

I Sverige är det förbjudet att fiska pigghaj och rocka. Om en fredad art råkar hamna i näten som bifångst ska de omedelbart sättas tillbaka.

Djurens Rätt arbetar för att alla djur ska ses som individer och ser det som en självklarhet att också hajar och andra djur som fångats från det vilda ska omfattas av djurskyddslagen.

Vid fiske borde de fångstredskap som orsakar djuren minsta möjliga lidande och som innebär minst risk för bifångst alltid väljas. Bottentrålning är ett exempel på fiskemetod som enligt Djurens Rätt bör förbjudas. I dagens kommersiella fiske dör miljarder fiskar en utdragen och mycket plågsam död när de kvävs i luften efter att de tagits upp ur vattnet eller när de sedan strupskärs och rensas vid medvetande.

Djurens Rätt vill se krav på att fiskarna görs medvetslösa på ett snabbt och smärtfritt sätt när de tagits upp på fartygen, motsvarande det krav på bedövning som finns vid slakt av uppfödda fiskar och vid slakt av andra djur.

Malin Ensgård

Malin Ensgård

Digital kommunikatör
Dela: