Djurens Rätt
25 December 2014

Internationella trender mot pälsdjursfarmning

Ett flertal andra europeiska länder har insett att det inte går att kombinera pälsdjurfarmning med ett modernt djurskydd. Storbritannien, Österrike, Kroatien och Bosnien-Hercegovina har redan förbjudit pälsdjursfarmning. I Slovenien har beslut om att förbjuda pälsdjursfarmning fattats 2013, med en tvåårig utfasningsperiod.

Schweiz är reglerna så stränga att det inte finns några pälsdjursfarmer kvar och även Tysklands minkfarmer ser ut att vara på väg att avvecklas på grund av strängare regler.

Nederländerna fattades för ungefär två år sedan ett beslut om att förbjuda pälsdjurfarmning, trots en stor och växande pälsindustri. I år har dock förbudet lyfts tillfälligt i väntan på en utredning om hur pälsfarmarna ska kompenseras för att de måste lägga ner sin verksamhet.

Vallonien, som är en av Belgiens tre regioner, har fattat beslut om ett förbud mot pälsdjursuppfödning i år. Förbudet ska träda i kraft 1 januari 2015 och Brysselregionen planerar liknande åtgärder.

Utanför Europa är São Paulos i Brasilien en nykomling på listan över regioner som förbjudit pälsdjursfarmning. Den nya lagen förbjuder uppfödning av djur enbart för deras päls, och den trädde i kraft omedelbart när den publicerades den 28 oktober 2014.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: