Djurens Rätt
15 November 2012

Köttfria måndagar i Los Angeles

I städer som Toronto, San Francisco, Washington D.C, Ghent, Cape Town, São Paulo och Bremen i Tyskland är måndagarna köttfria. Och till den listan har nu Los Angeles anslutit sig. Stadens stadsfullmäktige beslutade den 9 november 2012 att måndagar framöver ska vara köttfria.

Köttets miljö- och hälsoproblematik är de huvudsakliga anledningarna, men i beslutet nämns också att allt fler väljer att minska på sin köttkonsumtion med hänsyn till djuren.

I praktiken innebär beslutet att staden Los Angeles uppmanar dess innevånare att i högre grad, och gärna på måndagar, välja mat från växtriket i syfte att förbättra deras hälsa och "protect animals", som de skriver i sitt beslut.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: