Djurens Rätt
11 January 2018

Kräftor plågas när de kokas levande – ny lag i Schweiz stoppar djurplågeriet

Från den 1 mars blir det i Schweiz förbjudet att koka humrar levande och utan bedövning. Som en del i en översyn av landets djurskyddslag har regeringen i Schweiz beslutat att humrar måste bedövas innan de kokas, det rapporterar tidningen The Guardian.

I Sverige är det kräftor som ofta kokas levande, både i affärer och privat. Det är få andra djur vi skulle acceptera att de dog på detta sätt och att kräftor inte lider är en vanlig uppfattning - trots att det idag finns goda belägg för att kräftor kan uppleva smärta och lidande. Åtminstone finns tillräckligt mycket belägg för att vi ska ge kräftorna "the benefit of the doubt" och utgå ifrån att de kan uppleva smärta.

Enligt den svenska djurskyddslagen ska kräftor och humrar skyddas mot onödigt lidande, men det finns inga regler för hur kräftor får avlivas eller att det ska ske med föregående bedövning. Det viktiga är enligt Jordbruksverket att döden inträffar fort och det inte rör sig om ett utdraget lidande.

Men vi kan slå fast att kräftsäsongen, som låter som något som skulle kunna vara bra för kräftor men är helt tvärtom, inte saknar etiska frågor som vi bör ställas oss själva - det är inte en potatis som läggs i kokande vatten. Är det rimligt att vi kokar kräftor levande trots att de flesta är överens om att vi inte ska utsätta djur för onödigt lidande?

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: