Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_18
04 May 2023

Krav om bättre lagstiftning för försöksdjuren tas upp i EU

Tidigare i år rapporterade Djurens Rätt om att de namn som samlats in till det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics är validerade och med 1,2 miljoner godkända namnunderskrifter klarade initiativet spärren. Djurens Rätt arbetar nu för att Sverige ska stötta initiativet inför den kommande offentliga utfrågningen i EU-parlamentet den 25 maj. Detta genom att uppmana kommissionen att arbeta för en EU-gemensam strategi för övergång till djurfri forskning inför deras officiella ställningstagande som väntas i slutet av juli.

För djurvänner kan det verka som att lyckade medborgarinitiativ hör till vanligheterna i EU. Att vi har lyckats med initiativ av det här slaget flera gånger på senare tid beror dock inte på att det är enkelt utan på att djurfrågor är viktiga för EU:s medborgare. Save Cruelty Free Cosmetics är nämligen bara det nionde initiativet som någonsin lyckats sedan 2012 då verktyget introducerades. Initiativet Stop Vivisection gick igenom 2015 och initiativet End The Cage Age 2021. Därefter har ett initiativ om att stoppa hajfensfisket också klarat spärren på en miljon underskrifter. Av de nio hittills godkända har alltså fyra drivits för att förbättra situationen för djuren, och ytterligare ett är på väg genom Fur Free Europe.

Medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics, som Djurens Rätt drivit, handlar trots sitt namn inte bara om kosmetikatester utan innehåller tre uppmaningar till EU:

1. Skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur

Förbudet mot att djurtesta kosmetika har under en tid urholkats och fått stå åt sidan för annan lagstiftning som myndigheterna prioriterat. Den här uppmaningen handlar om att förtydliga reglerna och vidta åtgärder för att förbudet ska tas på allvar.

2. Ändra EU:s kemikalielagstiftning

EU:s kemikalielagstiftning ställer höga krav på nya testmetoder för kemikaliesäkerhet medan omoderna djurförsök ofta är ett krav. Den här uppmaningen handlar om att EU ska vidta åtgärder för att människors och miljöns hälsa ska kunna skyddas utan krav på nya djurförsök.

3. Modernisera vetenskapen i EU

I hela EU premieras fortfarande djurförsök som en guldstandard inom forskningen. Den här uppmaningen handlar om att EU ska anta en handlingsplan för utfasning av djurförsöken.

Nästa steg i processen är att initiativet ska presenteras i en offentlig utfrågning i EU-parlamentet innan det lämnas över till EU-kommissionen som har sex månader på sig att presentera sina förslag.

När medborgarinitiativet Stop Vivisection, med uppmaningar som ligger nära punkt tre ovan, gick igenom 2015 ledde det aldrig till någon större översyn av lagstiftningen och i princip har vi idag samma lagstiftning som året innan det initiativet lyckades.

För andra gången på relativt kort tid har EU:s medborgare kraftsamlat och lyckats med den svåra uppgiften att få igenom ett medborgarinitiativ för att få ett slut på djurförsöken. Djurens Rätt hoppas nu att EU lyssnar på alla de som tagit ställning. De plågsamma djurförsöken måste fasas ut en gång för alla, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Tätt efter att Save Cruelty Free Cosmetics validerats följde dessutom ännu ett lyckat medborgarinitiativ för djuren. Fur Free Europe kan bli det tionde godkända initiativet i EU och det fjärde som drivits för djurens skull. Underskrifterna valideras fortfarande men ligger långt över spärren. Initiativet avslutades redan två månader i förväg då mer än 1,7 miljoner EU-medborgare skrivit under för ett pälsfritt Europa.

Läs även:

Framgång: Medborgarinitiativ mot djurförsök klarar första steget mot lagförslag

Stöd oss

Stöd arbetet för försöksdjuren!

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för att djurförsöken ska fasas ut mot helt djurfria metoder. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Dela: