Djurens Rätt
29 December 2018

Kyckling kom till Guldfågeln med krossad skalle

I en anmälan till länsstyrelsen som tidningen FoodMonitor rapporterar om skriver slakteriets officiella  veterinär att kycklingens skalle var delvis krossad "vilket tyder på att djuret dött på jordbruksanläggningen i samband med plockningen/lastningen". Vidare i anmälan står vidare att det inte kan uteslutas att kycklingen "först satt fast med kvarvarande medvetande för att senare dö”, att det alltså kan ha gått en tid från det att kycklingen klämdes fast till att den miste livet.

Företaget som hade ansvar för lastningen av kycklingar har under det senaste året varit inblandade ett stort antal fall där kycklingar misstänks ha utsatts för onödigt lidande skriver FoodMonitor.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: