Djurens Rätt
17 July 2019

Landsbygdsminister Nilsson om djurtransporterna

Djurens Rätt har upprepade gånger uppmärksammat problematiken med djurtransporter i extrem värme under sommaren, och i en skrivelse skickade tillsammans med Eurogroup for Animals uppmanade vi i slutet av juni Sveriges landsbygdsminister Jennie Nilsson att införa ett stopp mot djurtransporter under sommaren.

I sitt svar till Djurens Rätt skriver ministern att hon håller med om behovet av att ta hänsyn till temperaturerna i samband med att djur transporteras och om behovet av att avstå från att transportera djur om man inte kan uppfylla kraven i regelverket till skydd för djur som transporteras.

Men trots att Sverige röstade för ett förbud mot djurtransporterna under sommarmånaderna i EU så anser inte Jennie Nilsson att något förbud mot transporter under sommarmånaderna är nödvändigt i Sverige. Hon hänvisar istället till det nationella regelverk som finns:

"Alla transporter som överskrider åtta timmar ska få sin färdplan granskad och godkänd i förväg. I Sverige är det Jordbruksverket som utför denna granskning. Transporter ska inte godkännas om den prognosticerade temperaturen är för hög. Jordbruksverket har vidtagit flera steg för att säkerställa de som arbetar med granskningen av färdjournaler har en mycket god kunskap om regelverket och om sådana kontroller och åtgärder som de bör vidta för att säkerställa att färdplanerna är realistiska och kan genomföras i enlighet med gällande regler. Mot den bakgrunden ser jag i dagsläget inte något behov av ett formellt förbud mot att exportera levande djur från Sverige under sommaren."

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: