Djurens Rätt
djurensratt-se/mockups/podcast/nyhet_livepodd
07 November 2023

Livepodd: Ett grönare EU

Den 14 november kommer Djurens Rätt att genomföra en livesänd podcast på Youtube på temat "Ett grönare EU". Livepodden är ett led i det kommunikationsprojekt som Djurens Rätt har drivit under 2023 och som medfinansieras av Europeiska unionen.

Under 2023 har Djurens Rätt drivit ett kommunikationsprojekt riktat till främst unga EU-medborgare i Sverige, med syfte att höja kunskapen om EU:s mål i den gröna omställningen. Ingången till temat har varit Jord till bord-strategin inom den europeiska gröna given, och några av de ämnen vi fokuserat på är en trygg livsmedelsförsörjning med minskat klimatavtryck, och behovet av ökat djurskydd. 

Djurens Rätts kommunikationsinsatser har ämnat att inspirera individer att agera i linje med den gröna strategin, genom att upplysa om hur konsumenter kan göra hållbara val för djuren, miljön, folkhälsan och samhället. Ett led i kommunikationsinsatserna innefattar en livesänd podcast som kommer att äga rum på tisdag den 14 november klockan 15:00 Djurens Rätts Youtube-kanal

Under den livesända podcasten kommer Djurens Rätts politiska experter Sebastian Wiklund, samhällspolitisk chef och Matilda Antti, politiskt sakkunnig, att prata om vikten och behovet av ett starkare djurskydd i EU samt den europeiska gröna given. Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor på ämnet under livesändningen.

– Under livepodden kommer vi på ett så begripligt sätt vi kan reda ut grunderna kring EU som spelplan för grönare och djurvänligare politik. Med det stundande valet nästa år hoppas jag att intresset för EU-politik är på väg upp, säger Matilda Antti, politiskt sakkunnig hos Djurens Rätt och som är en av de röster som hörs återkommande i Djurens Rätts podcast.

I podcasten På djurens sida! djupdyker vi i frågor kopplade till djurrätt, djurskydd och vego. Med hjälp av Djurens Rätts experter och inbjudna gäster tar vi oss an aktuella frågor och viktiga händelser för djuren varannan vecka. Den livesända podcasten är en del i den medfinansiering som Djurens Rätt har fått av Europeiska unionen under 2023.

Ett grönare EU

Följ vår livepodd!

Följ vår livepodd den 14 november kl. 15:00 och passa på att ställa dina frågor till Djurens Rätts politiska experter!

Till livepodden

Projektet medfinansieras av Europeiska unionen

Medfinansierat av Europeiska unionen. Synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens och utgör inte Europeiska unionens eller EU-kommissionens officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller den beviljande myndigheten tar något ansvar för dessa.

Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: