Djurens Rätt
27 January 2017

Mexiko på väg att förbjuda hundslagsmål

Alla Mexikos delstater uppmanas att förbjuda hundslagsmål inom ett år – den uppmaningen antogs i Mexikos senat i veckan. Vad som återstår innan arrangerade hundslagsmål förbjuds helt i Mexiko är att landets kongress också antar ett lagförslag om att hundslagsmål ska klassificeras som en brottslig handling i hela Mexiko, ett beslut som enligt organisationen HSUS väntas tas inom kort.

Redan idag är arrangerade hundslagsmål förbjudet i 31 av Mexikos delstater, liksom i huvudstaden Mexiko City, men det finns inte en nationell lagstiftning som förbjuder det, något som nu alltså är på gång.

En namninsamling för ett nationellt förbud har samlat in mer än 200 000 namnunderskrifter i Mexiko, ett tecken på det starka folkliga stöd som finns för lagförslaget. En opinionsundersökning från förra året visade också att hela 99 procent av alla mexikaner tar avstånd från hundslagsmål och 85 procent ansågs att det borde förbjudas.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: