Djurens Rätt
28 April 2020

Minkar smittade av covid-19

Covid-19 som är boven till rådande pandemi har zoonotiskt ursprung, och ingen vet fortfarande med säkerhet vilken art mellanvärden för virusmutationen är. En tysk forskare har nyligen pekat ut mårdhundar som föds upp för sin päls i Kina. Päls som sedan importeras till bland annat Europa och Sverige.

Minkarna som också föds upp för sin päls både i Kina och Europa har enligt nederländsk media börjat smittas av viruset. Allt tyder på att de har smittats av människor som jobbar på pälsfarmerna där minkarna hålls. Viss forskning spekulerar i risken att minkar agerat som mellanvärd för rådande pandemi. Både på grund av att minkar verkar ha receptorer för viruset, och på grund av mängden minkar i fångenskap i Kina samt att de såldes på köttmarknaden i Wuhan. Att minkar smittas av covid-19 ökar risken för att viruset muterar och blir ännu allvarligare i framtiden, eller blir svårare att bli av med även efter att smittan lugnat ned sig bland människor. 

– Minkar som redan är under stor stress i de gallerburar de befinner sig i, riskerar att plågas av den här nya smittan även här i Sverige. Nu är frågan vad politiker och myndigheter kan göra för att skydda minkarna här, och samtidigt förebygga kommande pandemier, säger Anna Harenius, sakkunnig på Djurens Rätt.

Avspärrade farmer och förbud

Nederländerna har ett förbud mot pälsdjursfarmning som träder i kraft 2024. För att skydda minkarna har ett område runt de aktuella farmerna spärrats av. Varje farm är skyldig att rapportera misstankar om smitta efter ett beslut av den nederländska landsbygdsministern. 

– Anledningarna att följa Nederländernas exempel att avveckla pälsdjursfarmning blir fler. Det går inte att sätta vilda djur i små gallerburar utan att det får konsekvenser för dem och i förlängningen även för oss människor, säger Anna.

Uppdatering 17 juni 2020

I skrivande stund har minst 15 minkfarmer i Nederländerna och en minkfarm i Danmark smittats. Den danska farmen har 11 000 minkar som alla kommer avlivas. Anledningarna till att isolera farmer och testa minkar även i Sverige har därför ökat. Smitta har bekräftats överföras mellan människor till minkar och tvärtom i Nederländerna.

Uppdatering 17 juli 2020

Minst 25 minkfarmer i Nederländerna har fått in smitta och över en miljon minkar har avlivats i förtid, varav majoriteten valpar. I Danmark har tre farmer bekräftats vara smittade. Även en minkfarm med 92 700 minkar i Spanien har fått in smitta. 87 % av alla testade minkar på farmen hade smittan. Smitta från minkar till människor har inte uteslutits. Enligt farmägarna har de följt alla råd kring striktare hygienbarriärer, men ändå fått in smittan.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: