Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_hemsk_33
16 October 2023

Ny kartläggning: Det systematiska djurplågeriet i Sveriges kycklingfabriker fortsätter

Djurens Rätt har för andra året i rad kartlagt samtliga upptäckta djurskyddsbrister hos de fyra största kycklingslakterierna i Sverige. Kartläggningen visar att kycklingar över hela landet fortsatt utsätts för vad som inte kan benämnas som annat än ett systematiskt djurplågeri. Djurens Rätt bedömer att en systemförändring krävs för att komma tillrätta med de allvarliga djurskyddsproblemen.

Genom att begära ut kontrollrapporter från Livsmedelsverket och länsstyrelserna, i de län där de fyra största kycklingfabrikerna finns, har Djurens Rätt kartlagt de brister som fanns under 2022, likt det som gjordes för 2021. Kartläggningen visar att det vid 60 % av kontrollerna upptäcktes brister, precis som året innan, och att samtliga kycklingfabriker i Sverige haft problem med klämda vingar och huvuden, hög dödlighet i transporter och frätskador från avföring. 

– Det som sker på kycklingslakterierna är ett systematiskt djurplågeri. Det är skandalöst att de får fortsätta sin verksamhet med så här stora brister i djurskyddet, utan åtgärder. Det viktigaste du som konsument kan göra för att säga nej till det här lidandet är att välja bort kycklingen från tallriken och välja vego, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Frätskador och hög dödlighet

Den vanligaste djurskyddsbristen för kycklingar under föregående året var hög andel frätskador under kycklingarnas fötter och/eller uppfläkt hud ned in till muskulaturen. Samtliga företag som Djurens Rätt granskat hade också flera fall av hudskador hos kycklingar. Det tyder på ett stort lidande då kycklingarna levt i en så pass smutsig miljö att det orsakat skador under deras fötter, men ändå transporterats till slakteri där de tvingas sitta i transportburar i flera timmar. 

Vid slakt av fåglar från den 16 november 2022 observerades av officiell veterinär en hög andel fotskador i flockarna. Vid räkning av fotpoängen uppgick summan till 190,5 poäng. Fotskador ger upphov till smärta hos drabbade djur, vilket är ett djurskyddsproblem.

- Guldfågeln AB, 16 november 2022, Livsmedelsverket

 

Djurens Rätts kycklingexpert Anna Harenius bedömer att lidandet kycklingar utsätts för är både utbrett och väldigt plågsamt. När andra djurslag har skador på fötterna, vilket påverkar deras möjlighet att kunna gå, får de inte transporteras till slakt. Men kycklingar bedöms först efter att de dödats, genom något som kallas fotpoäng. En fotpoäng på över 100 betyder att samtliga kontrollerade kycklingar har haft någon typ av frätskada under sina fötter. Maxpoäng på 200 betyder att allvarlighetsgraden är mycket hög hos samtliga kycklingar.

Jag är chockad och ledsen över att kartläggningen visar på samma, och i vissa fall eskalerande, problem två år i rad. Att ett såhär systematiskt och dokumenterat lidande inte lett till större förändringar är under all kritik, säger Anna Harenius, sakkunnig etolog för Djurens Rätt.

Det näst vanligaste djurskyddsproblemet under föregående år var hög dödlighet i transporten, där mer än 1 % av kycklingarna dött innan de ankom till slakteriet. 

Den här kartläggningen visar att djurskyddslagen inte uppfylls i praktiken. Det behövs stora förändringar i kycklingfabrikerna, avslutar Anna Harenius.

Brister uppdelat per kycklingfabrik 2022

 

   * Kronfågel AB har under året främst haft problem hög dödlighet under transport och huvudklämningar under transport. Det skiljer sig från året innan då bristerna främst låg på bedövning och slakt, medan det nu skiftat till transporterna. Kronfågel har det största slakteriet i Sverige där det slaktas ungefär 55 miljoner kycklingar per år och har haft högst andel brister av alla kontrolltillfällen jämfört med de andra kycklingfabrikerna, ungefär 85 %. Det är en högre andel brister än under 2021.
 

   * Guldfågeln AB, och företaget Torsåsens Fågelprodukter som levererar kött under varumärket Guldfågeln, har under året främst haft stora problem med hög dödlighet under transporter samt frätskador under kycklingarnas fötter. Det är liknande typ av brister som året innan, men minskad grad. Oavsett hade ungefär 38 % av kontrollerna brister. Guldfågeln slaktar näst flest kycklingar i Sverige, ungefär 40 miljoner per år. 
 

   * Atria Sverige AB som levererar kött under varumärkena Lagerbergs och Lönneberga har under året varit den kycklingfabrik med flest kycklingar som hittats vingklämda i transportburen när de kom till slakteriet. Den enda kontrollen i kartläggningen som visat bristande bedövning och en skållning av en levande kyckling har också skett i Blekinge hos Atria Sverige AB. Atria hade lägst andel brister året innan, men har nu gått om Guldfågeln med ungefär 59 % av kontrollerna som visade brister. Atria Sverige AB har det tredje största slakteriet för kycklingar i Sverige.

Vid obduktion av 10 st. självdöda slaktkycklingar hittades inga patologiska fynd som förklarar den förhöjda dödligheten. Enligt min bedömning har kycklingarna utsatts för ett onödigt lidande. Diagnos: Syrebrist.

- Kronfågel AB, 19 oktober 2022, Livsmedelsverket

Det behöver inte se ut så här

Idag accepterar myndigheterna brister där upp till 1 % av kycklingarna dör under transport, trots att det kan handla om hundratals kycklingar per transporttillfälle och hundratusentals per år. Dessutom beräknas minst 3 % av kycklingarna dö redan på gården innan transporten till slakteriet. Precis som Kronfågel själva uttalat sig om verkar det omöjligt för kycklingfabriker att nå en nollvision om skador. Den stora mängden frätskador under kycklingars fötter som upptäcks varje år tyder också på att Svensk Fågels fothälsoprogram inte fungerar.

Djurens Rätt arbetar för att höja miniminivån i kycklingindustrin genom bland annat European Chicken Commitment (ECC). ECC är ett antal kriterier för företag att implementera i sina inköpspolicys som kan förändra kycklingarnas välfärd till det bättre. Bland annat ska inte längre snabbväxande turbokycklingar få användas, vilket skulle minska dödligheten både hos producenten och under transport till slakteriet. 

Parallellt med ECC-arbetet behöver konsumtionen av kycklingar minska, så att antalet djur i fabrikerna blir färre. Med dagens storskaliga uppfödning och slakt av kycklingar är det omöjligt att skydda varje individ från lidande, vilket inte är i enlighet med djurskyddslagen. 

Se Djurens Rätts kycklingfilm “Världens bästa djurskydd” och läs mer om hur du kan välja bort kycklingkött på vår inspirationssajt Välj Vego.

Läs också:

Brister vid 85 % av djurskyddskontroller på Kronfågels slakteri

Stöd oss

Hjälp oss montera ned djurfabrikerna!

Djurens Rätt arbetar för en värld där djur respekteras som kännande individer med rätt till sina egna liv. Vi behöver din hjälp.

Bli månadsgivare idag
Linn Åkesson

Linn Åkesson

Kommunikationschef
Dela: