Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/rapporter/att_sluta_doda_tuppkycklingar
11 March 2024

Ny rapport: föreslår åtgärder mot äggindustrins mörka baksida

Tuppkycklingar inom äggindustrin dödas under sin första levnadsdag. Detta är ett av de mest angelägna djurskyddsproblemen i Sverige, enligt Djurens Rätt, och förbjudet inom flera andra EU-länder. I rapporten som lanseras idag presenteras möjliga politiska lösningar på problemet. 

– Argumenten för ett förbud mot dödandet av tuppkycklingar är många, och i Djurens Rätts senaste rapport presenteras en tydlig väg framåt för hur Sveriges politiker kan åstadkomma detta. Äggfabrikerna måste sluta se tuppkycklingar som skräp, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Ett av de största djurskyddsproblemen i Sverige är att alla tuppkycklingar i äggindustrin, ungefär fem miljoner per år, dödas under sin första levnadsdag. I Djurens Rätts nya rapport “Att sluta döda tuppkycklingar – lösningar och etiska aspekter” belyses problemet och vilka möjliga vägar framåt som finns för att undvika lidandet. Tuppar av värphybrid är inte tillräckligt snabbväxande och muskelsättande för köttproduktion, och kan inte lägga ägg. Eftersom de nykläckta tuppkycklingarna inte har något ekonomiskt värde för industrin, används maceration (malning), gasning eller halsdislokation (vridning av nacken), för att döda dem. 

– Djurskydd är en självklar del i hållbarhetsarbetet och det är oförsvarbart att föda upp kycklingar enbart för att slänga dem. Rapporten som Djurens Rätt publicerar idag är ännu ett bevis på att äggfabrikerna är ohållbara och att regeringen behöver agera, avslutar Camilla Bergvall.  

Förutom ett förbud mot dödandet av tuppkycklingar, behövs hållbara lösningar som ser till att kycklingarna slipper födas upp i djurfabriker. Könssortering av ägg är en lösning som lyfts i rapporten, men konsumtionen av ägg behöver också minska enligt Djurens Rätt. 

ANGELÄGNA POLITISKA ÅTGÄRDER  

1. Förbjud avlivning av tuppkycklingar till förmån för tidig könssortering av ägg. 

2. Främja införandet av metoder inom tidig könssortering av ägg i Sverige. 

3. Arbeta för heltäckande lagstiftning på EU-nivå. 

4. Förbjud produktionsinriktad avel som medför lidande.  

5. Främja växtbaserad produktion och konsumtion som ersätter ägg. 

Läs rapporten
Agera

Skriv under för kycklingarna! 

Djurens Rätt kräver att makthavare agerar för ett stopp av massdödandet av tuppkycklingar. Gör din röst hörd du också – skriv under vårt upprop! 

Skriv under här
Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: