Djurens Rätt
28 November 2014

Nya besked om hopbundna hummerklor

Djurens Rätt rapporterade i augusti om att länsstyrelsen i Skåne beslutat att Limhamns Fiskrökeri inte får hålla humrar med gummiband runt klorna. Det görs när humrarna hålls tillsammans för att de inte ska skada varandra. Istället ska humrar hållas en och en i akvarier, med inredning där de kan gömma sig.

Företaget överklagade till förvaltningsrätten som delade länsstyrelsens bedömning. Enligt Sydsvenskan överklagade företaget därefter till kammarrätten, som nu har meddelat att försäljningsförbudet inte längre gäller, det vill säga levande humrar får hållas och säljas med bundna klor. Domen har dock inte kommit än men enligt företagets advokat är det mycket osannolikt att kammarrätten skulle ändra beskedet som nu har lämnats.

Lena Järkelid, djurskyddsinspektör i Skåne, har sagt till TT att de stödjer sig på tidigare yttranden från Jordbruksverket som menar att det inte är förenligt med djurskyddslagen att binda ihop humrarnas klor.

Djurens Rätt beklagar att kammarrätten går emot både länsstyrelsens och förvaltningsrättens bedömning att det strider mot djurskyddslagen att binda ihop humrarnas klor. 

Läs om förmåga till lidande hos ryggradslösa djur här.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: