Djurens Rätt
09 February 2017

Nya regler gällande mjölkkor i Danmark

Beslutet innebär att det blev en förläning på ytterligare fem år - från 1 juli 2022 till den 1 juli 2027, men med åtföljande krav om att boskap som hålls i båsladugårdar ska vara på gräs på somrarna från 2022.

– Med ändringen möter vi både bonden, så han slipper att stoppa produktionen i förväg, och tar hänsyn till ko välfärd. Jag är mycket nöjd med ändringen”, säger Danmarks miljöminister Esben Lunde Larsen.

–Det positiva i lagändringen är att tiden för lösdriftskravet för kor är utsatt också i Danmark, liksom den är i Norge, men lagändringen är ett bra exempel på hur ekonomiska intressen tillåts förbise levande kännande varelsers behov. Det är särskilt sorgligt med beaktande av att människan inte överhuvudtaget behöver komjölken för sitt näringsintag, säger Birgitta Wahlberg, ansvarig för internationella ärenden på Djurens Rätt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: