Djurens Rätt
17 September 2013

Öppet brev angående Mjällbys planerade uppvisning av minkar under allsvensk fotbollsmatch

Svenska Fotbollförbundet
Evenemangsgatan 31
Box 1216
171 23 Solna
svff@svenskfotboll.se

Djurens Rätt är ytterst bekymrat över att Mjällby AIF planerar att förevisa ett dussintal levande minkar i bur, i samband med sin hemmamatch mot IF Elfsborg på Strandvallen i Sölvesborg nu på söndag, den 22 september. Syftet är helt uppenbart att göra reklam för den mycket kontroversiella svenska minkfarmningen.

Det är djupt olyckligt om en allsvensk klubb tillåts behandla djur på det här sättet. Jag uppmanar därför Svenska Fotbollförbundet att omedelbart ingripa och stoppa den planerade förevisningen, som enligt Djurens Rätts bedömning strider mot Svenska Fotbollförbundets regelverk angående politiska manifestationer.

Kontroversiell politisk PR-offensiv

Frågan om minknäringens vara eller icke vara i Sverige är en kontroversiell politisk fråga. Redan 2001 avvecklades den svenska rävfarmningen av djurskyddsskäl efter beslut i riksdagen, och sedan dess har minkfarmningen varit föremål för mycket politisk debatt.

Det finns i dag en stark opinion för att riksdagen ska avveckla all pälsfarmning i Sverige. Djurens Rätt har under de senaste tre åren beställt undersökningar av opinionsinstitutet Ipsos. De visar på en mycket stabil tendens: 70 procent av svenskarna vill ha ett förbud mot pälsfarmning.

Allt fler europeiska länder säger också nej till farmningen. Storbritannien, Österrike, Kroatien, Slovenien och Nederländerna (från 2024) har alla förbjudit pälsfarmning. Schweiz och Bosnien-Hercegovina har så stränga regler att det inte finns några pälsfarmer där längre. Pälsfarmning är med andra ord en het politisk fråga i dagens Europa.

När nu Mjällby vill upplåta sin hemmaarena åt pälsindustrins politiska PR-offensiv, kan det väl därför knappast anses vara i linje med Svenska Fotbollförbundets regler för exponering av politiska budskap. I "Särskilda Tävlingsbestämmelser för föreningar i Allsvenskan och Superettan", som antogs av Svenska Fotbollförbundets Representantskap den 23 november 2012, stadgas i kap. 5, 18 §:

Exponering av politiska budskap på arenareklam och matchdräkter eller i matchprogram får endast förekomma i form av politiska partiers namn och/eller kännetecken. Andra former av politiska budskap är förbjudna, t.ex. politiska anföranden och manifestationer liksom andra liknande aktiviteter oavsett framställningsform (text, ljud, bild eller annat). I fall där tvekan uppstår huruvida en aktivitet innefattar ett politiskt budskap beslutar Förbundsstyrelsen i frågan.

Stor risk för lidande

Inne på Strandvallen ska Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund (SPR) få bygga upp ett fem meter långt minkhus med ett dussintal minkar i burar. Representanter för SPR ska sedan finnas på plats i samband med matchen för att marknadsföra sin näring för fotbollspubliken.

Enligt P4 Blekinge bedömer Björn Dahlén, som är länsveterinär i Blekinge, att det finns en uppenbar risk för att minkarna kommer att utsättas för lidande i form av stress, om de exponeras på det här sättet under en fotbollsmatch med tusentals åskådare på läktarna. Djurskyddslagen säger: "Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom" (2 §). Vad kan vara mer onödigt än att visa upp minkar under en fotbollsmatch?

Minkar är av naturen ensamlevande djur, som lever i avgränsade revir. De rör sig över stora områden och lever i närheten av vatten där de kan simma. På farmerna tvingas minkarna däremot att leva ett helt annat liv i en instängd miljö som är mycket onaturlig för dem. De föds upp i små gallerburar och de flesta av dem gasas ihjäl när de bara är ett halvår.

Det olämpliga i att visa upp minkar under en fotbollsmatch borde vara uppenbart för alla. Inte minst på grund av de ljudnivåer som kan uppkomma. Utöver applåder och hejarramsor är det inte ovanligt med smällare. Svensk lagstiftning är mycket tydlig på denna punkt:

"Om ammunition, sprängmedel eller andra effekter ska användas i närheten av djuren måste ljud- och ljusstyrkan reduceras till en sådan nivå att de inte förorsakar djuren lidande."

9 § i föreskrifterna om användning av djur vid film-, video- eller televisionsinspelning och föreställning eller annan förevisning som anordnas för allmänheten (DFS 2004:21, Saknr L 118)

Med hänvisning till ovanstående, uppmanar Djurens Rätt Svenska Fotbollförbundet att så fort som möjligt stoppa Mjällbys planerade förevisning av minkar i bur under söndagens allsvenska match, samt att tydligt markera att evenemang som kan innebära lidande för djur inte får förekomma i framtiden.

Med vänliga hälsningar,
Camilla Björkbom
Förbundsordförande
Djurens Rätt

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: