Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Kycklingar/Kycklingar_glad_6
11 March 2024

Positiv nyhet: 31 initiativ för högre djurvälfärd i Danmark

Efter en bred överenskommelse mellan den danska regeringen och övriga partier inleds nu ett nytt kapitel för landets djurskydd. Genom 31 initiativ ska djurskyddet tas till nästa nivå för en bredd av djurarter, både för djur i djurfabriker och för familjedjur. Bland annat tas stora steg för att förbättra situationen för hönor och kycklingar. 

Avtalet är landets första i sitt slag och bygger på krav från politiska partier, företag och djurskyddsorganisationer. Utöver att förbättra livet för hönor och kycklingar syftar initiativen bland annat till att öka antalet frigående suggor, gradvis avskaffa uppbindningen av nötkreatur, arbeta mot extrem avel av familjedjur, och att stärka den danska djurskyddsmärkningen av livsmedel. Avtalet kan läsas i sin helhet här

– Nyheten om Danmarks avtal för djurvälfärd är mycket glädjande och kommer att ge miljoner djur ett bättre liv. Det rör sig både om en bred uppslutning politiskt och en bred inkludering av djurarter, och min förhoppning är att Sverige kan inspireras av både processen och innehållet, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Ljuspunkter för hönor och kycklingar

Hönor 

Under hösten 2022 kom nyheten att inga hönor ska hållas i burar i Danmark från år 2035. I avtalet beskrivs hur burarna innebär stora djurskyddsutmaningar där hönorna inte ges möjlighet att leva ut sina naturliga beteenden såsom att sträcka ut vingarna. För att skynda på omställningen har man i avtalet enats om att undersöka möjligheten att inrätta ett frivilligt stödsystem där den som vill avveckla sin verksamhet erbjuds stöd i sin strävan. För detta avsätts 2,5 miljoner DKK årligen under 2025 och 2026.  

Ett annat initiativ inom avtalet avser att introducera screening för bröstbensfrakturer, något som orsakar stark smärta och drabbar en stor andel av hönor i äggfabriker. Syftet med screeningen är att kartlägga omfattningen av bröstbensfrakturer och ge ett bättre underlag för eventuella uppföljande insatser för att motverka bröstbensfrakturer. 

Turbokycklingar 

Som Djurens Rätt rapporterade sommaren 2023 så skulle en del av det danska avtalet innebära att turbokycklingar fasas ut från den statliga upphandlingen. Detta då kycklingarna växer i en takt som leder till lidande. Eftersom djurskyddsproblemen med turbokycklingarna är omfattande är det även avtalets ambition att verka för ett förbud mot turbokycklingar på EU-nivå. 

Utöver detta ska man satsa på marknadsföringsinsatser för att främja medvetenheten om mer hälsosamma kycklingraser, samt tillsätta en arbetsgrupp för att belysa förhållandena inom landets kycklingindustri. 

Tuppkycklingar 

Alternativ till massdödande av tuppkycklingar ska undersökas. I Danmark avlivas årligen ca. 4,5 miljoner tuppkycklingar strax efter kläckningen, detta eftersom tuppar inte kan lägga ägg och således ses som en restprodukt inom äggindustrin. Motsvarande siffra för Sverige är 5 miljoner. Parterna bakom avtalet är överens om att inleda en undersökning av möjligheten att fasa ut denna praxis. Undersökningen kommer titta närmare på andra länders alternativa åtgärder och analysera möjligheten att introducera dessa i Danmark. 

– Kycklingarna och hönorna är de landlevande djur som är flest till antal och som har det sämst. Dessa initiativ utgör stora steg i rätt riktning för att de ska behandlas som kännande individer med rätt till sina egna liv, avslutar Camilla Bergvall.  

Stöd oss

Stöd vårt politiska påverkansarbete!

Hjälp oss i arbetet för att återspegla djurens rättigheter i lagstiftningen.

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: