Djurens Rätt
20 November 2014

Regeringen fattar beslut om kompetenscentrum för 3R-frågor

Det meddelades i ett pressmeddelande från Landsbygdsdepartementet idag att  Jordbruksverket ska inleda bildandet av ett kompetenscentrum för alternativ till djurförsök, eller 3R-frågor (ersätta djurförsök, minska antalet djur och minska lidandet).

Regeringen vill samla kompetens om alternativa metoder till djurförsök som de menar finns hos många olika aktörer i samhället. Inom forskningen, bland myndigheter som själva utför djurförsök eller använder resultaten av dem i sitt arbete, i näringslivet och bland olika slag av organisationer

Djurens Rätt välkomnar regeringens beslut om att ge Jordbruksverket i uppdrag att inleda bildandet av ett kompetenscentrum för 3R-frågor. Djurens Rätt har drivit krav om inrättande av ett sådant center.

Riksdagen beslutade i februari 2014, enligt den förra regeringens förslag, att det ska finansieras inom ramarna för Jordbruksverkets nuvarande budget. Djurens Rätt är kritisk mot den delen av beslutet.

- Vi anser att det istället ska avsättas nya och tillräckligt med medel för att bilda och driva ett 3R-center, minst 10 miljoner kronor årligen. Om det ska finansieras inom ramarna för Jordbruksverkets nuvarande budget innebär det sannolikt att inte tillräckligt med pengar avsätts och därmed är det risk för att 3R-centret blir ett misslyckande, säger Staffan Persson, ansvarig för  djurförsöksfrågor i Djurens Rätt.

Här kan du läsa mer om centret, dess uppgifter och Djurens Rätts inställning i frågan.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: