Djurens Rätt
11 November 2014

Riksdagsmotioner om djur 2014

Djurfrågor kan också ingå i ändringsförslag till regeringens föreslagna budget, dessa ingår inte i denna sammanställning.

Övergripande och övrigt

Jens Holm m.fl. (V) har skrivit en motion med rubriken "Respekt för djuren" som omfattar flera områden relaterat till djur, bl.a. minkfarmning och en FN-deklaration om djurvälfärd (191). Också Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) motionerar om att få en deklaration om djurs välfärd erkänd internationellt och av FN (2490).

Birgitta Ohlsson m.fl. (FP) motionerar om djur i samhällets tjänst (409) och om djurens situation vid våld i nära relationer (410).

Martin Kinnunen och Josef Fransson (SD) vill se att mer resurser satsas på forskning om s.k. odlat kött (2667). Cecilia Widegren (M) har skrivit en motion om offentlighetsprincipen kopplat till offentliga handlingar om djurförsök (296) och Hanna Wigh (SD) vill utvärdera effekten av moms på djursjukvård (2916).

Pälsfarmning

I sin övergripande motion Respekt för djuren (191) motionerar Jens Holm m.fl. (V) att en ny paragraf, 4 a §, bör införas i djurskyddslagen med följande lydelse: "4 a § Minkar som föds upp för pälsproduktion ska hållas på ett sådant sätt att deras behov av att röra sig, klättra, utöva sitt jaktbeteende och ägna sig åt annan sysselsättning samt av att periodvis vara ensamma kan tillgodoses. Minkar ska dessutom ha tillgång till vatten att simma i. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om villkor för hållande av mink för pälsproduktion".

Även Richard Jomshof m.fl. (SD) motionerar om skärpa regler för svenska minknäring (2927) medan Åsa Coenraads (M) vill värna näringsfriheten och att "känsloargument och ideologi inte bör kunna äventyra näringsfriheten för välskötta och seriösa näringar" (1085).

Djur i livsmedelsproduktionen

Paula Holmqvist m.fl. (S) motionerar om en "politik för mat och märkning av livsmedel samt för tillsynen av djurskyddet (2169). Annie Lööf (C) motionerar om sund och säker mat, i en motion som innehåller flera delar (2573), och Lena Ek (C) om stärkt konkurrenskraft i Sveriges gröna näringar (2544).

Samtliga fyra allianspartier ligger bakom motionen "Utgiftsområde 23, Areella näringar, landsbygd och livsmedel" där djur kommer in indirekt under flera rubriker (2974).

Lotta Olsson och Sten Bergheden (M) motionerar om beteskravet för nötkreatur (2613) och menar att "enbart strikt tillämpa datum och antal dagar för betesgång är ett för fyrkantigt instrument för att tillse att våra betesdjur får en bra miljö på betet".

Cecilia Widegren (M) motionerar om att det ska vara möjligt att "ge djur en lugn och stillsam avlivning genom att tillåta avlivning i utedrift och hage" (304) och Anders Forsberg m.fl. (SD) vill bevara de svenska lantraserna (2787).

Sten Bergheden (M) motionerar om märkning av kött från djur som har slaktas utan bedövning (1286). Även Helena Lindahl och Anders Ahlgren (C) motionerar om obligatorisk ursprungsmärkning för kött-, charkuteri- och mejeriprodukter (546), liksom Anders Forsberg m.fl. (SD) (2780). Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) vill att "den svenska regeringen ska söka undantag i EU så att Sverige kan förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning" (1026).

Sten Bergheden (M) återkommer om minskad antibiotikaanvändning i djuruppfödningen (1243). Medan Cecilie Tenfjord-Toftby (M) vill se en tydlig svensk linje när det gäller att medlemsstaterna följer beslutade EU-direktiv (623), t.ex. rörande grisar.

Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) vill stoppa mat från djur som har framställts genom tvångsmatning (2491).

Gustaf Hoffstedt (M) motionerar om daglig djurtillsyn (2567) och Mikael Oscarsson (KD) motionerar om förutsättningarna för svenska mjölkbönder (1602) och om att underlätta försäljningen av vildsvinsprodukter (1073).

Djur i underhållning

Birgitta Ohlsson (FP) motionerar om att förbjuda vilda djur på cirkus (411), Markus Wiechel och Richard Jomshof (SD) om ett förbud mot delfinarier i Sverige (2945) och Elin Lundgren (S) om att stoppa användningen av utrotningshotade djur i reklam (1743).

Brott mot djur och juridik

Ulf Berg m.fl. (M) ligger bakom en motion med titeln "Bra mat och stärkt konkurrenskraft" som berör delar av bl.a. berör djurskyddslagstiftningen (2976).

Martin Kinnunen m.fl. (SD) ligger bakom två övergripande motioner som tar upp flera områden inom djurskyddet (2784 och 2890) och Richard Jomshof m.fl. (SD) vill se skärpta straff för djurplågeri (2926).

Jan R Andersson (M) vill prioritera upp arbetet mot brott där djur far illa (2217) och Richard Jomshof och Roger Hedlund (SD) vill att det införs en nationell djurskyddspolis (1031). Markus Wiechel (SD) vill införa en djurbalk som innefattar såväl vilda som tama djur (2099).

Helena Lindahl och Daniel Bäckström (C) motionerar om fungerande nödslakt "för att värna djur, miljö och en sund hushållning av livsmedel (2627).

Kristina Yngwe (C) har motionerat om djurrättsrelaterad brottslighet (1352) medan Lars-Arne Staxäng (M) traditionsenligt motionerar om att "bekämpa s.k. djurrättsaktivism" (71).

Djurtransporter

Carina Herrstedt och Richard Jomshof (SD) motionerar om djurtransporter (2509) och vill att en åttatimmarsgräns införs, för alla transporter inom Sverige och från Sverige, oavsett destinationsort.

Djur som familjemedlemmar

Birgitta Ohlsson m.fl. motionerar om sällskapsdjurens status och om ett ökat ägaransvar (403) och Elin Lundgren och Åsa Lindestam (S) motionerar om obligatorisk märkning av katter (1147).

Mikael Oscarsson (KD) om koppel- och munkorgstvång för vissa hundraser (1390) och Cecilia Widegren (M) vill att RUT-avdraget till att omfatta hundtillsyn (167). Hanna Wigh och Cassandra Sundin (SD) motionerar om att införa passning av riksdagsledamöternas hundar under kontorstid (2609).

Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (S) motionerar om giftiga ormar i bostaden (706).

Hästar

Kristina Yngwe (C) vill se fler hästkrafter i Sverige (1356) och Cecilia Widegren (M) skriver om hästens betydelse för Sverige (306). Cecilia Widegren motionerar även om långsiktighet i fråga om inhysning av hästar (305) och om certifiering av hovslagare (298).

Jakt

Som brukligt är jakt ett av de områden där det motioneras mest om. Moderata riksdagsledamöter har lämnat in hela 14 motioner som rör jakt (29772534,2476202413361276124610671081685680664663 och 170) där bland annat Sten Bergheden argumenterar för att en försöksverksamhet med fri vargjakt i delar av landet ska införas och Jan Ericson ifrågasätter jakt i gryt, med fällor och snaror.

Den tidigare landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) motionerar om en hållbar jaktpolitik (2543) och centerkollegorna Annika Carlsson och Fredrik Christensson om en hållbar rovdjursförvaltning (1573).

Kristdemokraternas Pernilla Gunther (KD) vill införa en särskild myndighet för jakt och viltvård (1676) och det finns tre ytterligare motioner om jakt av kristdemokraternas riksdagsledamöter (15741073 och 507).

Sverigedemokraterna ligger bakom en motion om jakt (2496), liksom Socialdemokraternas Isak From m.fl. (2048) om handläggningstider för vapenlicenser och Folkpartiet (413), där Birgitta Ohlsson motionerar om att förbjuda grytjakt.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: