Djurens Rätt
03 December 2018

Riksdagsmotioner om djur 2018

Under allmänna motionstiden kan riksdagens ledamöter lämna in motioner, förslag, om allt som riksdagen kan besluta om. Motionerna ett sätt för ledamöterna och partierna att föra fram sin politik. Motionerna behandlas i det riksdagsutskott som ansvarar för det område motionen berör. Utskottet föreslår vad riksdagen ska besluta om motionen och därefter fattar riksdagen beslut om motionen.

Här är ett urval av de motioner som mest direkt rör de frågor som Djurens Rätt driver.

Djurförsök

Henrik Vinge (SD) motionerar om en obligatorisk märkning av djurtestade produkter.

Vego och växtbaserat

Jonas Sjöstedt m.fl. (V) föreslår i motionen "Klimaträttvisa" att ett nationellt mål om att minska köttkonsumtionen i Sverige med minst 25 procent till 2025 införs, och att kommuner ska uppmuntra till vegetarisk kost, exempelvis genom att införa konceptet Vegonorm och/eller vegetariska dagar.

Mathias Tegnér (S) motionerar om att vikten av att minska klimatpåverkan från maten och om djurhanteringens negativa konsekvenser för miljön.

Magnus Manhammar (S) motionerar om att vegansk kost ska vara norm i samtliga av riksdagens restauranger, och samme Magnus Manhammar om att samtliga av riksdagens restauranger ska erbjuda minst ett veganskt alternativ.

Djuren i livsmedelsindustrin

Mats Wiking (S) motionerar om ett stärkt djurskydd och tar bland annat upp att EU bör följa det svenska exemplet med att införa en åttatimmarsgräns för transporter till slakt, och att bedövning vid slakt måste bli bindande för EU:s medlemsländer.

Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) motionerar om att Sverige ska kunna förbjuda import av kött från djur som slaktats utan bedövning samt av mat som framställts genom tvångsmatning. Staffan Eklöf m.fl. (SD) föreslår på samma tema att att ett ett importförbund införs för "animalieprodukter där djur utsatts för ett systematiskt onödigt lidande och som väsentligt strider mot svensk djurskyddslagstiftning".

Richard Jomshof (SD) har motionerat om ett förbud mot halal- och koscherslakt medan Magnus Ek (C) vill utreda möjligheten att tillåta koscherslakt i Sverige.

Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C) motionerar om att vid offentlig upphandling av livsmedel ska det ställas krav på att minst svenska regler för djurskydd ska gälla.

Lotta Olsson (M) vill införa obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restauranger, vilket också Johan Löfstrand m.fl. (S) har motionerat om.

Maria Gardfjell m.fl. (MP) vill se en ny skatt för att främja minimal antibiotikaanvändning i djuruppfödningen inom EU och globalt.

Juridik

Jan Ericson (M) motionerar om en ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud.

Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S) motionerar om att utreda påföljderna för att skada djur i samhällets tjänst, så som polishästar och hundar inom polis, tull och försvar.

Yasmine Larsson (S) motionerar om hur utsatta djur är i samband med våld i nära relationer och att det saknas kunskap om djurskyddsbrott.

Richard Jomshof m.fl. (SD) föreslår skärpta straff för djurplågeri.

Djur som familjemedlemmar

Jan Ericson (M) motionerar om en skärpning av straff för smuggling av djur.

Ingela Nylund Watz (S) vill se ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige, bland annat med hänsyn till djur som far illa.

Annicka Engblom (M) vill se krav på registrering och ID-märkning av katter, något som också Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S) motionerat om. Även Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD) motionerar om registrering av ID-märkning av katter och vill bland annat att ett TNR-inspirerat arbete inleds.

Markus Wiechel (SD) har motionerat om skärpta krav för trubbnosdjur och vill bland annat se en kartläggning av trubbnosdjur med andningssvårigheter.

Djur i underhållning

Annicka Engblom (M) vill se över möjligheten att inrätta en positiv lista för att tydliggöra ett förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus.

Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) har motionerat om att förbjuda delfinarier i Sverige.

Jakt

Ett flertal motioner är inlämnat om en utökad jakt på skarv, säl och vildsvin, medan Magnus Persson (SD) motionerar om ett förbud mot fällfångst av vildsvin.

Övriga motioner i urval 

Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD) motionerar under rubriken "Djurskyddsfrågor" om en rad olika djurrelaterade ämnen, så som en djurbalk, en nationell djurskyddspolis, en djurskyddsmyndighet, en deklaration om djurs välfärd och en ny lag om grovt djurplågeri.

Kristina Yngwe m.fl. (C) skriver under rubriken "Landsbygd och regional utveckling" om bättre kontroller av transporter med levande djur och att forskning med djurfria metoder bör underlättas.

Yasmine Eriksson m.fl. (SD) motionerar om ett stärkt djurskydd med bland annat en positiv lista över djur som ska vara tillåtna att hållas på cirkus, märkning och registrering av katter, införandet av djurskyddspoliser och om ett utökat rättskydd för djur.

Tina Acketoft m.fl. (L) motionerar under rubriken "Areella näringar, landsbygd och livsmedel" bland annat om köttkonsumtionen behöver minska.

Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP) föreslår en nationell utvecklingsplan för hästsektorn.

Pål Jonson (M) föreslås att en viltmyndighet inrättas, något som också Runar Filper m.fl. (SD) föreslår i motionen Jakt och vilt.

Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD) motionerar om en översyn av kontrollen av importerad odlad fisk till Sverige, bland annat avseende de odlade fiskarnas hälsa.

Rebecka Le Moine (MP) motionerar om att Göta kanal i sitt uppdrag bör inkludera att värna och hjälpa den internationellt hotade ålen på sin färd mellan Vättern och Östersjön, och samma Rebecka Le Moine föreslår också en handlingsplan för att återinföra nationellt utrotade arter, som skogsvildren och vicent.

Djurens Rätt är en inkluderande, demokratisk och politisk obunden antivåldsrörelse. Vi delar inte några värderingar med ideologier, partier och föreningar som kan förknippas med rasism, nazism, främlingsfientlighet eller andra extrema åsikter som strider mot Djurens Rätts värdegrund.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: