Djurens Rätt
12 November 2021

Risk för smittspridning på minkfarmer när avel tillåts

Minkar är mottagliga för samma virus som människor, SARS-CoV-2, vilket resulterat i stora smittoutbrott på minkfarmer över hela världen under pandemin. I Sverige har nästan alla testade minkfarmer haft minkar med antikroppar med viruset, vilket tytt på en omfattande smittspridning som inte upptäckts. Inför 2022 har nya restriktioner mot minkfarmer beslutats om av Jordbruksverket. Men restriktionerna kommer att vara färre än under 2021, grundat på att riskerna för människor är lägre nu när många är vaccinerade.

Jordbruksverkets beslut baseras på underlag från Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, och Folkhälsomyndigheten. De har främst tittat på riskerna för omfattande smittspridning bland människor om minkarna blir fler i Sverige. Riskerna för minkarnas hälsa har bedömts, men inte varit beslutsgrundande. Slutsatsen i underlaget grundar sig i antagandet att de som sköter minkarna på minkfarmer kommer vara fullt skyddade genom vaccination och testning, samt att fortsatt övervakning av minkarna ska ske av myndigheterna. Ändå finns det mycket som tyder på att flera minkfarmer inte deltagit i att skicka in döda minkar för testning och inte heller genomfört testning av levande minkar i tillräcklig omfattning. Övervakningen var baserad på frivillighet, men är obligatorisk sedan i somras efter ett EU-beslut. Dessutom har smitta kommit in på en farm under 2021 trots att människor var vaccinerade.

Jag är mycket oroad över att beslutsunderlaget tar upp flera risker för att minkar ska bli sjuka igen. Sedan tidigare vet vi att dräktiga minkhonor och valpar drabbats värre vid smitta än andra vuxna minkar. Oavsett risken för människor borde vi inte tillåta att minkvalpar föds upp när risken för att de ska bli sjuka och drabbas av för tidig död är så påtaglig, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

SVA skriver i underlaget att minkarna som finns idag inte har något betydande skydd mot viruset och att eventuella valpar därmed inte heller skulle ha något skydd. Det räcker att en arbetare på en minkfarm tar in smitta för att hela farmen ska bli drabbad, med ökad dödlighet och luftvägssymtom som följd.

Risker för folkhälsan finns kvar

En fortsatt omfattande smittspridning bland minkar har skett i länder som inte haft avelsförbud under 2021. All smittspridning bland minkar riskerar att driva på en virusevolution för anpassning till minkarna. En sådan evolution kan göra smittan farligare för människor. Folkhälsomyndigheten menar i underlaget att det inte går att utesluta att minkfarmer blir en reservoar för SARS-CoV-2 under vårsommaren om det är fler minkar i Sverige på grund av genomförd avel.

Myndigheterna fastslår att omprövning kan behöva göras om smittspridningen bland människor eller minkar ökar. Men var den gränsen går framgår inte av Jordbruksverkets beslut. Dessutom blir en omprövning för nytt avelsförbud omöjlig om avel på minkar redan skett under våren.

– För att få till ett permanent förbud mot minkfarmer måste politikerna agera. Och det är brådskande, fortsätter Camilla Bergvall.

Under hösten 2020 betalade Jordbruksverket för all testning av minkar, och av allt att döma gör myndigheten det fortsatt. Så länge virus finns i samhället kan kostnaderna för sådan testning överstiga en kostnad för avveckling av minkfarmer beslutad av politiker.

 

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: