Djurens Rätt
19 August 2017

Smittor, svält och död – vardag för katterna

Hemlösa katter kan leva i bostadsområden, sommarstugeområden, vid återvinningscentraler och i industriområden. De söker sig gärna till andra hemlösa katter. I de kolonier som bildas härjar smittor, ohyra och svält.

Det är okänt hur många hemlösa katter som finns i Sverige, men enligt nya siffror uppskattas antalet till omkring 150 000. Under den gångna sommaren har tusentals hemlösa, förvildade katter fött ungar.

...

TNR-M står för trap, neuter, return och manage, eller fånga in, kastrera, återplacera och sköta om. Katter som kan omplaceras får hem, de som är för sjuka avlivas och de katter som är friska men förvildade, släpps tillbaka.

Metoden har visat sig vara mer effektiv än att döda katterna då kastrering minskar antalet katter på sikt. Metoden används internationellt som det värdiga och etiskt riktiga sättet för att minska lidandet för förvildade katter, men den är ännu relativt okänd i Sverige.

Det idealiska vore att katter inte överges alls av sina människor, men så som verkligheten ser ut behövs TNR-M just nu för de katter som ändå blivit hemlösa och förvildade.

Läs hela debatten på Aftonbladet

Camilla Björkbom

Camilla Björkbom

fd Förbundsordförande
Dela: