Djurens Rätt
14 February 2019

Stort stöd i EU-parlamentet för krafttag mot lidandet vid djurtransporter

– Djurens Rätt har lyft det lidande som djuren utsätts för i samband med EU:s långa djurtransporter under lång tid. Nu ser vi äntligen en öppning för kommande förbättringar och detta bör vara den högst prioriterade djurpolitiska frågan i EU just nu, säger Sebastian Wiklund, enhetschef och politiskt ansvarig på Djurens Rätt.

Några av punkterna i rapporten som det beslutades om, ”Implementation Report on live animal transport”, och som kommer ha betydelse för det fortsatta arbetet mot djurtransporterna är:

  • EU-parlamentet betonar att djurtransporter från EU till land utanför EU ska förbjudas om inte reglerna i landet utanför EU, och efterlevnaden av dem, lever upp till EU:s djurtransportregler.
  • EU-parlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa att ej avvanda djur aldrig transporteras längre än 8 timmar.
  • EU-parlamentet ger EU-kommissionen i uppdrag att ta fram en strategi för att ersätta transporter av levande djur till slakt med transporter av kött.
  • EU-parlamentet kräver att kommissionen och medlemsstaterna stödjer och verkar för slakt på djurens uppfödningsplats istället för att djuren ska behöva transporteras långt.
  • EU-parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa att alla djur bedövas innan avblodning vid slakt.

EU-parlamentet vill också skärpa straffen för de som bryter mot lagen och straffet ska avspegla hur stort lidande som djuren har utsatts för. Samtidigt ska parlamentet inleda en formell granskning mot EU-kommissionen som man menar brister i att se till att medlemsländerna följer lagen som ska skydda djuren som fraktas i djurtransporterna.

Djurens Rätts arbete för att få ett stopp på djurtransporterna fortsätter i samarbete med koalitionen Eurogroup for Animals och övriga organisationer som ingår i denna. I september 2017 deltog vi i en överlämning av mer än 1 miljon namnunderskrifter mot djurtransporterna utanför EU-parlamentet i Bryssel.

Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: