Djurens Rätt
25 January 2021

Subventionen av minkfarmer under pandemin

Redan under våren 2020 fanns varningstecken och myndigheterna skickade ett brev till Sveriges minkfarmer om förhållningsregler. Men inte förrän i mitten av oktober påbörjades en testning av döda minkar, vilket snart ledde till det första bekräftade fallet av covid-19 på mink i Sverige av totalt 13 under hösten. Vad var det som hände?

Djurens Rätt har begärt ut handlingar från Jordbruksverket. I handlingarna framkommer det att Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och Jordbruksverket under en tid fick frågor från branschorganisationen Svensk mink om vem som skulle betala för obduktionerna och analyserna av prover. I mitten av oktober stod det klart att Jordbruksverket tog kostnaderna. Kort därefter började minkfarmerna att skicka in döda minkar till SVA, som innan dess bara tagit emot totalt två-tre minkar. 

I handlingarna finns det även information om vad Jordbruksverket, via skattebetalarna, får stå för vid varje provtillfälle. 1 284 kr per död mink, eller 620 kronor per analys av svabbprov. Om alla farmer, ungefär 33 stycken, hade skickat in fem döda minkar veckovis hade kostnaden uppgått till 850 000 kronor per månad. 

Hel djurkropp provuttag: 646 kr
Analys: 620 kr
Destruktion: 18 kr
Totalt: 1 284 kr per mink. 

Det finns en del i handlingarna som tyder på att alla minkfarmer inte skickade in döda minkar för analys, eller enbart skickade in ett mindre antal än fem stycken. I förlängningen valdes istället troligen oftare svabbprov som Distriktsveterinärerna, också en del av Jordbruksverket, utförde på fem minkar per farm varje vecka. Troligen för att spara pengar för myndigheten och öka effektiviteten i arbetet.

– De här uppgifterna får mig att fundera över om det funnits smitta på minkfarmerna tidigare under 2020, utan att det upptäcktes eftersom ingen övervakning skett innan oktober. Jag funderar också över hur regeringen har prioriterat. Här finns en möjlighet att avveckla minkindustrin i landet, för en mindre peng än för att fortsätta testa och bevaka om eller hur minkarna sprider smitta. Det är hög tid att stoppa minkindustrin i Sverige, säger Camilla Bergvall, förbundsordförande för Djurens Rätt.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: