Djurens Rätt
01 October 2021

Svensk Fågel försvarar djurplågeriet hos Kronfågel

“Inga kycklingar har lidit” menar Maria Donis, VD för Svensk Fågel, i en nyligen utförd intervju i tidningen Mål & Medel. Ett uttalande som ställs i mycket dålig dager med rubriker om Kronfågel så som Kycklingarna plågas på väg till Kronfågel” med underrubriken ”Kan sitta fastklämda i flera timmar”. 

Även när det gäller skållningen av levande kycklingar hos Kronfågel finns det en stor risk för lidande, medan Svensk Fågel hävdar att det inte finns någon sådan risk. Trots att ingen vet om kycklingarna faktiskt har varit fullständigt bedövade vid skållning eller om de varit vid medvetande. Eftersom många kycklingar rent definitionsmässigt inte varit avlivade vid skållning, genom uppskärning av halsen, har Kronfågel oavsett brutit mot djurskyddslagstiftningen.

Kronfågels slakteri använder sig av gasbedövning vilket minskar risken för lidande vid skållning eftersom bedövningen håller i sig längre, men företaget har ändå misslyckats med avlivningen.  Svensk Fågel har rätt gällande att annan bedövning orsakar större lidanden, då Guldfågeln 2019 hade brister i bedövning av kycklingar och med all säkerhet skållade kycklingar som var vid fullt medvetande. Detta för att Guldfågeln, och många andra kycklingproducenter som Atria Lagerbergs, använder sig av den föråldrade elbadsbedövningen som har fler risker för både misslyckanden och stress innan bedövning. 

Gula Pippin

Svensk Fågel äger märkningen “Gula Pippin” som syns på många förpackningar i frysdiskar i svenska livsmedelsbutiker. Den ska enligt dem själva garantera att ett “flertal stränga djuromsorgsprogram” följs. Men Svensk Fågels nya uttalanden i media ger tyvärr bilden av en branschorganisation som skyddar eventuella brottsliga handlingar och försvarar djurplågeri, i stället för att adressera och åtgärda de systemfel som finns i kycklingindustrin. Djurens Rätt fortsätter att arbeta för att minska djurplågeri och förebygga lidande, genom företagssamarbeten, opinionsbildning och politisk påverkan.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: