Djurens Rätt
24 June 2020

Svenska forskare identifierar väg bort från plågsam bedövning vid slakt av grisar

– Det bör sättas ett slutdatum för koldioxidbedövningen, vi föreslår 1 januari 2025, och det behövs mer resurser till forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder. Satsningar krävs både nationellt och på EU-nivå, från politiskt håll och från branschen.  Jag hoppas att den kunskap som sammanställts och de analyser som gjorts tas tillvara så att koldioxidbedövningen kan stoppas så snart som möjligt. Det är en skandal att miljontals grisar plågas som de gör på slakterierna, säger Linda Björklund, etolog på Djurens Rätt.

I en ny rapport från EFSA (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) bekräftas att koldioxidbedövning av grisar vid slakt innebär ett allvarligt djurskyddsproblem och måste ersättas av andra metoder. Koldioxidgasen är mycket aversiv och orsakar grisarna smärta, rädsla och andnöd. Enligt EFSA behövs mer forskning och utveckling av andra bedövningsmetoder.

Samtidigt  identifierar forskare från det svenska forskningsinstitutet RISE vilka bedövningsmetoder som har potential att kunna ersätta koldioxidbedövning vid slakt av grisar och som det bör forskas vidare kring. Exempel på områden som forskarna identifierar  som sådana som bör prioriteras, ur ett djurvälfärdsperspektiv och med tanke på att metoden ska fungera kommersiellt:

  • Fastställande av vilken gas eller gasblandning som är bäst. En utmaning är att hitta sätt att återanvända gaser i systemet, eftersom de kan vara förhållandevis dyra. 
  • Utvärdering av gasbedövning i flera steg.
  • Utvärdering av "low atmosphere pressure stunning" (LAPS) av grisar. 
  • Utveckling av elbedövning som inte kräver stressande hantering, som fasthållning av grisarna innan bedövningen. Att systemet är automatiserat och inte kräver stressande hantering är avgörande.

Djurens Rätt har i samarbete med bland andra Eurogroup for Animals arbetat länge för ett slut på den plågsamma hanteringen av grisar vid slakt.

EU-parlamentet inlämnade i våras ett förslag, baserat på RISE-rapporten, på ett EU-pilotprojekt om bättre bedövningsmetoder av grisar vid slakt, till EU-kommissionen.

- I ljuset av EFSA:s nya rapport, där det än en gång bekräftas att koldioxidbedövningen av djurskyddsskäl måste ersättas, hoppas vi att EU-kommissionen kommer prioritera satsningar på det här viktiga projektförslaget, säger Linda Björklund.

EU-strategin “Farm-to-Fork” (Jord till Bord) som publicerades i maj innebär bland annat att EU:s slaktförordning ska revideras.

Anna Harenius

Anna Harenius

Sakkunnig
Dela: