Djurens Rätt
13 September 2017

"Svenskt Kött sprider myter om avvänjning av smågrisar"

Jordbruksverket har föreslagit att smågrisar ska få avvänjas från suggan efter 21 dagar, en vecka tidigare än vad som idag är tillåtet. Branschorganisationen Svenskt Kött uppger på sin hemsida att den föreslagna ändringen är baserade på ”vetenskapliga studier” och att ”Studien visar att både den diande suggan och smågrisarna mår bättre av att smågrisarna avvänjs något tidigare än i dag.

Men detta är felaktigt enligt Stefan Gunnarsson, SLU, och Per Wallgren, SVA, forskarna som anlitades av Jordbruksverket för att utvärdera den pilotstudie som grisbranschen genomförde för att kunna ansöka om ett godkänt så kallat kontrollprogram. I en debattartikel skriver de: "Undersökningen vi granskade ger inget stöd för att påstå detta. Det fanns ingen effekt på smågrisarnas och suggornas hälsa eller välfärd i de tre besättningar där ditiden kortades. Har Svenskt Kött verkligen läst rapporten?"

Läs hela deras debattartikel "Svenskt Kött sprider myter om avvänjning av smågrisar" i tidningen Land Lantbruk.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: