Djurens Rätt
04 October 2016

Sverige agerar mot EU:s djurtransporter vid jordbruksministermöte i november

Tidigare i år möttes vi återigen av skakande bilder som avslöjade det grymma lidandet i samband med Europas djurtransporter. Organisationen Eyes on Animals har bland annat granskat gränskontrollerna mellan Bulgarien och Turkiet där en stor mängd djurtransporter passerar. Undersökningen visar att 70 procent av djurtransporterna till Turkiet från Europa strider mot EU:s regler. När bilderna visades på SVT sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht att han blev djupt illa berörd och lovade att lyfta frågan med EU:s övriga ministrar.

På gårdagens möte bekräftades att minister Bucht ämnar att lyfta frågan på jordbruksministermötet den 14-15 november.

- Vi välkomnar landsbygdsminister Buchts engagemang mot de plågsamma djurtransporterna. Situationen är mycket allvarlig. De upprepade överträdelserna av EU:s lagstiftning måste följas upp. Vi är stolta över att det är Sverige som sätter frågan på agendan, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt.

Veterinären Alexander Rabitsch har på plats undersökt djurtransporter i EU och skrivit rapporten ”The Myth of Enforcement of the Animal Transport Regulation” som lämnades över till Näringsdepartementet. Rabitsch lyfte fram att nuvarande transportförordning inte har genomförts och till stora delar inte är genomförbar som den är skriven idag.

- Det vi ser är inte enskilda överträdelser utan systematiska brott mot transportförordningen och ingen hålls ansvarig för att lagstiftningen ignoreras, sa Alexander Rabitsch.

Djurens Rätt är den svenska parten i Eurogroup for Animals kampanj #StopThe Trucks som syftar till en revision av EU:s transportförordning, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur.

- Det långsiktiga målet måste vara att få ett slut på transporterna av levande djur, det är det enda sättet att garantera att djuren inte utsätts för detta lidande. Det minsta vi kan kräva är att vi får en revision av lagstiftningen och att gränsen på 8 timmars transport införs inom hela EU, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt.

Moa Richter Hagert

Moa Richter Hagert

fd kommunikationschef
Dela: