Djurens Rätt
20 March 2012

Tyskland lagstiftar bort pälsdjursfarmning

Redan 2006 beslutade Tyskland att för första gången införa regler för hållningen av djur för sin päls som i praktiken gör det omöjligt att bedriva en uppfödning av dem - bland annat ska minkar ha tre kvadratmeter stora burar och en kvadratmeter stora vattenbad för att få hållas i fångenskap.

Ett par minkfarmare har ansökt om att slippa bygga om, men har nu fått avslag. Det innebär att de fem minkfarmer som finns kvar i Tyskland tvingas stänga ner inom en femårsperiod. År 2005 fanns det 28 stycken pälsdjursfarmer som födde upp 400 000 minkar om året.

Beslutet innebär att Tyskland nu finns med på listan av länder som lagstiftat bort pälsdjursfarmning. Djurens Rätt välkomnar beslut och hoppas att det ska inspirera andra länder att göra likadant.

Camilla Bergvall

Camilla Bergvall

Riksordförande
Dela: