Djurens Rätt
30 November 2021

Uppmaning inför viktig omröstning 2 december: De långa transporterna och export av djur måste få ett slut

Som Djurens Rätt tidigare rapporterat om har ANIT (EUs djurtransportkommitté) sedan juni 2020, då kommittén tillsattes, analyserat hur EUs djurtransportregler implementerats och efterlevs.

Nu på torsdag den 2 december kommer kommittén att rösta om sin rapport och om sina rekommendationer. ANITs rekommendationer är mycket viktiga i arbetet med att revidera EUs djurtransportregler. Den 17 januari nästa år ska EU-parlamentet rösta om ANITs rekommendationer. Efter det är det upp till kommissionen att ta förslaget vidare. Under år 2023 ska ett nytt förslag på lagstiftning presenteras. 

Djurens Rätt har under årtionden arbetat för få ett slut på djurtransporterna. I en så kallad vitbok beskrivs vilka ändringar som behövs: EU:s djurtransporter behöver minska i antal, förbättras och ersättas. Reglerna behöver omfatta fler djur och de behöver vara anpassade till de olika djurslagen, till exempel genom kortare transporttider. Export av levande djur till länder utanför EU måste få ett slut, liksom transport av särskilt känsliga djur som så kallade uttjänta djur, dräktiga och unga djur.

– Gång på gång påminns vi om hur oerhört utsatta djuren är när de transporteras. Många med mig minns och kommer aldrig glömma skandalerna på Medelhavet med flera tusen djur fast i månader på fartyg och de hundratusentals djur som blev fast i Suezkanalen tidigare i år. Jag hoppas verkligen att ANIT sätter djuren i första rummet och röstar fram de rekommendationer som kan göra skillnad på riktigt. De långa transporterna och exporten av levande djur måste få ett slut, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt. 

Djurens Rätt, i samarbete med Eurogroup for Animals, uppmanar ANITs medlemmar att den 2 december ta tillvara på tillfället att bidra till positiv skillnad för djuren genom att rösta för att följande blir del av ANITs rekommendationer:
 

  • Ersätt export av djur till länder utanför EU med export av kött, slaktkroppar och genetiskt material. Förbjud export av levande djur till länder utanför EU.
  • Inför art- och djurslagsspecifika transporttider på max 8 timmar för vuxna nötdjur, grisar och får och max 4 timmar för fjäderfän och kaniner.
  • Förbjud transport av ej avvanda och dräktiga djur (för de där  40 % av dräktigheten har passerat).
  • Inför artspecifika krav för kommersiella förflyttningar av fiskar och ryggradslösa djur, djur som används i djurförsök, hästdjur, katter och hundar.
  • Inför tydliga definitioner och artspecifika regler för förflyttning av djur inom EU, inklusive ett striktare och centraliserat system för godkännande av djurtransportfartyg som används för att flytta djur inom EU.
     
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: