Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/politisk_paverkan/eu_kommissionen_1
11 October 2023

Ursula von der Leyen, #DelivertheProposal!

Arbetet med EU:s nya djurskyddslagstiftning har pågått i flera år och skulle innebära ett efterlängtat uppsving från dagens utdaterade lagstiftning. Men präglat av dålig framförhållning och otydlig kommunikation ser kommissionen ut att bryta sitt löfte mot medborgarna och djuren. Idag den 11 oktober uppmanar Europas djurvänner Ursula von der Leyen, både genom evenemang i Bryssel och digitalt, att #DeliverTheProposal. Var med du också!

Djurens Rätt har tidigare rapporterat om den stora oron efter att EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga State of the Union-tal i mitten av september. De nya stundande lagstiftningsförslagen nämndes inte i talet samtidigt som det spekulerades i maktens korridorer om att von der Leyen skulle välja att avvika från den ursprungliga planen om att presentera förslagen under 2023. 

Det har sedan dess varit brist på tydlig kommunikation från kommissionen, men efter att ha pressats på svar av bland annat Centerpartiets Europaparlamentariker Emma Wiesner, avslöjade kommissionens vice ordförande Maroš Šefčovič att transportlagstiftningen kommer presenteras i december. De andra områdena för ny lagstiftning däremot - hållning av djur, slakt och transport, får vänta.

Det är mycket oroande att kommissionen ser ut att ge vika för påtryckningar från lobbyorganisationer. Om den nya lagstiftningen fortsätter försenas och urholkas skulle det vara ett svek mot de miljarder djur som påverkas, men också mot  de många EU-medborgare som gjort sina röster hörda för ett starkare djurskydd, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Gör din röst hörd!

Under nästa vecka kommer kommissionens arbetsprogram att antas. Det är av största vikt att den nya djurskyddslagstiftningen i sin helhet är inkluderad där. Var med och sätt press på kommissionen med Ursula von der Leyen i spetsen genom att skicka ett brev från en färdigskriven mall

Interpellationsdebatt i Sveriges riksdag

Det råder enighet bland svenska riksdagspartier att ny djurskyddslagstiftning på EU-nivå är välkommet. Den gemensamma ingången, utöver att det vore bra för djuren, är att höjda krav på EU-nivå skulle göra gott för svensk konkurrenskraft eftersom Sverige ligger i framkant i flera avseenden jämfört med övriga medlemsländer. Det är därför viktigt att länder som Sverige är pådrivande gentemot kommissionen. Djurens Rätt har tillsammans med andra organisationer skickat brev till Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson, EU-minister Jessika Roswall, statsminister Ulf Kristersson och landsbygdsminister Peter Kullgren för att uppmana dem till att i olika sammanhang lyfta frågan efter bästa förmåga.

Socialdemokraten Sofia Skönnbrink deltog under förra veckan i en interpellationsdebatt mot landsbygdsminister Peter Kullgren där hon sökte svar på följande frågor:

● Vad gör ministern och regeringen här och nu för att förhindra att lagförslaget stoppas?

● Hur kommer ministern och regeringen att agera om en uppdatering av lagstiftningen inte genomförs, och på vilket sätt ska i så fall regeringen arbeta för att förbättra konkurrensvillkoren för svenska lantbrukare?

Ministern svarade att han ser uppdateringen av EU:s djurskyddslagstiftning som både angelägen och nödvändig, och nämnde att han skickat en skrivelse till Ursula von der Leyen där han belyser detta faktum. På följdfrågan om vilka ytterligare åtgärder som regeringen tänkt vidta för att lagstiftningspaketet ska komma på plats nämnde han däremot inga exempel.

Skriv under

Vem ansvarar för djuren på EU-nivå egentligen?

Skriv under namninsamlingen för att ge djuren en starkare röst i EU genom att inrätta en djurskyddskommissionär.

Skriv under EU for Animals
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: