Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Djurförsök/Djurförsök_22
26 May 2023

Utfrågning i Europaparlamentet om Save Cruelty Free Cosmetics

I januari stod det klart att det europeiska medborgarinitiativet Save Cruelty Free Cosmetics fått 1,2 miljoner validerade underskrifter - en stor seger i kampen mot djurförsök. I veckan hölls en offentlig utfrågning om initiativet i Europaparlamentet där politiker uttryckte starkt stöd.

Efter ett inledande möte mellan medborgarinitiativets organisatörer och EU-kommissionen fortsatte den formella resan för Save Cruelty Free Cosmetics, och nästa steg var den den offentliga utfrågningen, som hölls av Europaparlamentets utskott i torsdags. Utfrågningen var indelad i tre delar, vilket motsvarade initiativets tre mål:

1. Skydda och skärpa förbudet mot kosmetikatester på djur

Förbudet mot att djurtesta kosmetika har under en tid urholkats och fått stå åt sidan för annan lagstiftning som myndigheterna prioriterat. Den här uppmaningen handlar om att förtydliga reglerna och vidta åtgärder för att förbudet ska tas på allvar.

2. Ändra EU:s kemikalielagstiftning

EU:s kemikalielagstiftning ställer höga krav på nya testmetoder för kemikaliesäkerhet medan omoderna djurförsök ofta är ett krav. Den här uppmaningen handlar om att EU ska vidta åtgärder för att människors och miljöns hälsa ska kunna skyddas utan krav på nya djurförsök.

3. Modernisera vetenskapen i EU

I hela EU premieras fortfarande djurförsök som en guldstandard inom forskningen. Den här uppmaningen handlar om att EU ska anta en handlingsplan för utfasning av djurförsöken.

Europas politiker visade under den offentliga utfrågningen att djurförsöksfrågan är viktig för dem. Inga bindande beslut fattas i det här skedet men under anförandena utlovades både mer resurser, skarpare lagstiftning och ett ökat engagemang från EU-kommissionen.  Kommissionens slutliga och detaljerade svar på initiativet i väntas i slutet av juli.

– Djurens Rätt har arbetat mot plågsamma djurförsök i över 140 år så vi vet att vi inte kan ta ut några segrar i förskott. Utfrågningen ger dock anledning till att vara försiktigt hoppfulla. Nu ställer vi in siktet på att hålla politikerna ansvariga för sina löften till djuren och fortsätter vara djurens röst tills djurförsöken är utfasade, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Över tio miljoner djur används varje år i forskning och tester i laboratorier runt om i Europa. Det är tydligt att de europeiska medborgarna vill se ett slut på användningen av djur i kosmetikatester och andra kemiska tester, samt en genomförbar plan för att övergå till vetenskap utan användning av djur.

– Vi gläds åt att höra EU-politikerna vara tydliga med att EU ska ta ett större ansvar för att få en plan för utfasning av djurförsöken på plats. Det är ett mål Djurens Rätt arbetat för länge och som är nödvändigt för att få ett slut på de plågsamma djurförsöken. Vi hoppas att EU-kommissionen kommer till samma slutsats när de presenterar sitt svar, avslutar Camilla Bergvall.

Uppdatering:

Djurens Rätt har tillsammans med Eurogroup for Animals och Djurskyddet Sverige skickat ett brev till Sveriges utbildningsminister Mats Persson efter utfrågningen med uppmaning om att skriva till Europeiska kommissionen för att uttrycka sitt stöd för initiativet.

Läs också:
Krav om bättre lagstiftning för försöksdjuren tas upp i EU
Framgång: Medborgarinitiativ mot djurförsök klarar första steget mot lagförslag

Stöd oss

Hjälp oss i arbetet för försöksdjuren

Djurens Rätt har sedan 1882 arbetat för att djurförsöken ska fasas ut mot helt djurfria metoder. Hjälp oss i arbetet!

Bli medlem
Matilda Antti

Matilda Antti

Politiskt sakkunnig
Dela: