Djurens Rätt
03 December 2021

Viktiga omröstningen i EU om djurtransporter en besvikelse: Ingen 8-timmarsgräns och inget slut på export av djur

– Här hade ANITs medlemmar chansen att göra ett tydligt medskick till EU-kommissionen om att helt grundläggande lagstiftning, som en 8-timmarsgräns och ett slut på export av djur till länder utanför EU, är nödvändig för att det ska vara möjligt att minska djurens lidande, men det var för få som tog vara på den möjligheten. Det gör mig besviken. Men vi ger inte upp och det är hoppfullt att det ändå finns de som kämpar för djuren, också bland våra EU-parlamentariker och dem vill jag tacka för att de ställer sig på djurens sida. Nu kämpar vi vidare för att EU-parlamentet ska gå längre än ANIT när parlamentet röstar om djurtransporterna i januari, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Pär Holmgren (MP) som är en av medlemmarna i ANIT och engagerad i djurskyddsfrågor välkomnar att de i kommittén enats om att det behövs ett totalförbud mot transporter av djur som är yngre än fem veckor. Han säger också att omröstningen visar att det kan finnas en politisk majoritet i EU-parlamentet som står bakom att införa en skärpning av EU:s lagstiftning kring djurtransporter, det finns en chans till när EU-parlamentet röstar om rapporten i januari. Men Pär Holmgren är besviken över att rekommendationen om 8-timmars maximal transporttid inte röstades igenom. Han menar att det i förhandlingarna har blivit tydligt att vissa av de andra gruppernas förhandlare låter vinstintresset inom djurindustrin gå före djurens välbefinnande, står helt på industrins sida och inte sätter djurens välbefinnande i första rum.

Den 17 januari nästa år ska EU-parlamentet rösta om ANITs rekommendationer. Efter det är det upp till kommissionen att ta förslaget vidare. Under år 2023 ska ett nytt förslag på lagstiftning presenteras.

Resultat av omröstningen i korthet

  • Ingen rekommendation om att det behöver införas transporttider på max 8 timmar för vuxna nötdjur, grisar och får och max 4 timmar för fjäderfän och kaniner.
  • Ingen rekommendation om ett förbud mot export av levande djur till länder utanför EU.
  • ANIT rekommenderar att det blir förbjudet att transportera dräktiga djur (under den sista tredjedelen av dräktigheten) och djur som är yngre än fem veckor. 
  • ANIT uppmanar EU-kommissionen att revidera den gällande lagstiftningen och presentera konkreta förslag för hur EU kan minska antalet transporter med levande djur och förbättra djurvälfärden för de djur som transporteras.
  • ANIT uppmanar alla EU:s medlemsländer, särskilt de som påvisat stora brister, och EU-kommissionen att ta alla nödvändiga steg för att förbättra implementeringen och tillämpningen av de existerande regelverket. Detta genom att få på plats skarpare kontrollmekanismer vid rapporter om överträdelser av förordningen, och genom att sanktionera medlemsländer som inte tillämpar förordningen på ett effektivt sätt.
  • ANIT understryker att EU måste arbeta föra att skapa nödvändiga förutsättningar för att ställa om till att transportera genetiskt material och kött istället för levande djur till avel och slakt. ANIT pekar på att existerande EU-medel, såsom EU:s jordbruksbudget, kan bidra i det här arbetet. 
  • ANIT betonar att ett ökat fokus på småjordbruk och småskaliga, lokala och mobila slakterier i de regioner med flest djur, kan leda till kortare transportsträckor för djur. 
  • ANIT uppmanar till att revideringen av lagstiftningen ska introducera bättre standarder för längden på transporterna, utrymme och temperatur i fordonen, och krav gällande tillgång till foder och vatten.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: