Djurens Rätt
10 January 2018

Viktiga steg framåt men fler steg behövs - Djurens Rätt om den nya djurskyddslagen

Den nya djurskyddslagen bygger i huvudsak på djurskyddsutredningens förslag (SOU 2011:75) som presenterades år 2011, och presenterades av landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och vice statsminister Isabella Lövin på DN Debatt igår.

– Vi gläds åt att regeringen har tagit till sig flera våra synpunkter och gläds åt positiva framsteg som att regeringen anser att minkarnas situation måste förbättras, att det blir tydligt att djur inte får överges, att det införs ett förbud mot elefanter och sjölejon på cirkus och att Lex Maja blir verklighet. Det är också positivt att den nya djurskyddslagen lägger stor vikt vid djurs naturliga beteende, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande på Djurens Rätt.

Samtidigt konstaterar Djurens Rätt att mer behöver göras.

– Djurfrågor är viktiga för många svenskar och måste ges plats i politiken. Vi hade önskat ett förbud mot pälsdjursfarmning i Sverige istället för en utredning, men vi ser fram emot att ta del av hela förslaget till ny djurskyddslag och hoppas att det som regeringen nu föreslår resulterar i faktiska förbättringar för djuren, säger Camilla Björkbom.

Djurens Rätts kommentarer till förslagen i den nya djurskyddslagen

 • Det är mycket positivt att regeringen föreslår att det införs ett uttryckligt förbud mot att överge djur av tamdjursarter och att det tydliggörs att övergivna och förvildade katter omfattas av djurskyddslagen. Vi utgår från att även kravet på märkning och registrering av katter kommer att införas i framtiden.
   
 • Regeringen har beslutat att vid sidan om förslaget till den nya djurskyddslagen ge Jordbruksverket i uppdrag att utvärdera välfärden hos minkar inom pälsdjursproduktionen. Det är mycket glädjande att förbättrade förhållanden för pälsdjuren är en prioriterad fråga för regeringen - även om Isabella Lövins uttalande om att minknäringen inte behöver vara "oroad" sänker förhoppningarna. För redan idag finns kunskap och underlag om brister i minkarnas välfärd, ett viktig steg att ta för att förbättra minkarnas situation är att införa ett krav på simvatten.
   
 • Vi ser mycket positivt på att regeringen föreslår att det ska bli möjligt för bland annat personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att anmäla allvarliga djurskyddsproblem till djurskyddskontrollmyndigheterna och till polisen. Lex Maja är efterlängtad!
   
 • Regeringen delar djurskyddsutredningens bedömning om att det saknas praktiska förutsättningar för att hålla elefanter och sjölejon på cirkus på ett sätt som tillåter djuren att bete sig naturligt och föreslår därför att förbudet mot vissa djur på cirkus utvidgas med dessa arter. Det är bra. Men en överväldigande andel svenskar står bakom ett uttalat förbud mot alla vilda djur på cirkus och fler steg behövs för att Sverige ska hänga med i utvecklingen internationellt. Ett alternativ vore en så kallad "positiv lista", en lista över vilka djurslag som får visas på cirkus, inte vilka som är förbjudna, som är fallet idag.
   
 • Skrivningarna om att stärka skyddet för djur i samband med träning och tävling är positiva, t.ex. förslaget om att det ska införas ett förbud mot att tillfoga djur skada, och mot att använda utrustning som kan orsaka djuret lidande eller skada, i samband med träning och tävling.  Hur detta omsätts i praktiken ska bli intressant att se.
   
 • Vi är glada att det tydliggörs att djur ska ha möjlighet att bete sig naturligt, och att beteendestörningar ska förebyggas. Vi hoppas också att Djurskyddsutredningens förslag på krav på att djur ska hållas lösgående kommer bli verklighet, eftersom att hålla djur uppbundna (mer än tillfälligtvis) starkt begränsar deras möjligheter till naturligt beteende.
   
 • Vi delar regeringens bedömning om att kunskap om djur är mycket viktigt för en god djurhållning och ser positivt på ett nytt kravpå att alla som tar hand om djur ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose djurets behov.
Linda Björklund

Linda Björklund

Sakkunnig
Dela: