Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/Vego/im_vegan/IM_vegan_1
14 December 2021

Viktigt att djurvänliga företag fortsätter att använda produktmärkningar från externa aktörer

Att vad som får antas vara Sveriges mest välrenommerade konsumenttidning kallar veganmärkningar för greenwashing och publicerar att de inte tror att några diskmedel testas på djur visar hur djupt nedbäddat och normaliserat djurförtrycket är i vårt samhälle. 

"Det här är greenwashing på sämsta sätt. De skriver att de är veganska, men jag tror inte att några diskmedel testas på djur. De här påståendena betyder ingenting och de ger inte ut någon ordentlig information så att konsumenterna själva kan undersöka påståendena."

Artikeln publicerad av Råd & Rön är problematisk på flera fronter. Först och främst är det underligt att det bara är djurförsök som nämns när de kritiserar veganmärkningen. För den tiondel av Sveriges befolkning som identifierar sig själva som veganer eller vegetarianer är det förstås minst lika viktigt att få en garanti om att diskmedlet inte innehåller animaliska produkter, är tillverkat med hjälp av animalier eller innehåller miljöfarliga ämnen som kan skada vilda djur när det släpps ut i naturen.

Det är också problematiskt att de menar att veganmärkningen inte betyder någonting och att det inte finns något sätt för konsumenterna att verifiera att produkten är vegansk. Djurens Rätt håller i grunden med Råd & Rön att det är viktigt att en veganmärkning går att kontrollera. Det är givetvis inte tillräckligt att en tillverkare själva påstår att en produkt är vegansk. Vår erfarenhet är att det är ett stort och komplext arbete att verifiera en sådan sak, därför är det säkrast att överlämna den uppgiften till oberoende parter som har specialiserat sig på just det. Det är givetvis också mycket mer trovärdigt att märkningen kommer från en extern part än från tillverkaren själv.

Det diskmedlet från EcoClean som Råd & Rön kritiserar hade dock inte tryckt en egen veganmärkning på sin produkt. Diskmedlet är certifierat med Vegan Societies veganmärkning. Märkningen från Vegan Society etablerades 1990 och vid det här laget känner nog de flesta veganer igen deras solros. På deras hemsida framgår dessutom tydligt att de är en oberoende part, vad märkningen innebär och hur de kontrollerar företagen som erhållit märkningen från dem.

Det kanske allvarligaste påståendet i Råd & Röns artikel är att de inte tror att några diskmedel har testats på djur. Diskmedel går under EU:s kemikalielagstiftning och för att få säljas på marknaden måste tillverkaren därför genomföra toxologiska tester på nya ingredienser och i vissa fall slutprodukten för att visa att den inte är skadlig för människor, miljön eller arbetarna i tillverkningsindustrin. Enligt regelverket får djurförsök inte utföras om det finns godkända alternativa metoder och när det gäller hud och irritationstester finns det idag en hel del alternativ. Djurförsök på kosmetiska slutprodukter är förbjudna sedan några år tillbaka men diskmedel är inte en kosmetisk produkt. Det innebär att om en diskmedelstillverkare vill använda ingredienser som inte tidigare registrerats i EU:s databas måste de utföra säkerhetstester. Om inga andra alternativ finns tillgängliga för den specifika kemikalien kan de därför tvingas utföra djurförsök om de vill släppa ut diskmedlet på marknaden.

Bland de diskmedel som Råd & Rön testats hittar vi flera märken som innehåller djurtestade ingredienser. Det mest välkända är förstås diskmedlet YES där flera av ingredienserna testats på djur. Det framgår redan av deras säkerhetsdatablad att några av ingredienserna testats genom s.k. LD50-tester. Det står för Lethal Dose 50 % och innebär att grupper av djur, råttor i YES fall, utsätts för substanser i olika koncentrationer för att ta reda på vilken koncentration av ämnet som dödar 50 % av djuren. YES handdiskmedel innehåller dessutom ett ämne som heter methylisothiazolinone. Det ämnet har inte bara testats på djur, det orsakar även skador på djurlivet när det släpps ut i miljön och hade aldrig kunnat få samma märkning från Vegan Society som diskmedlet från EcoClean är märkt med.

Vi vill här vara tydliga med att det faktum att till exempel Yes handdiskmedel innehåller ingredienser som är testade på djur inte automatiskt innebär att företaget själva har utfört testerna. De kan ha gjort det, uppdragit någon annan att göra det eller helt enkelt använt sig av ingredienser som redan är testade och registrerade för andra ändamål sedan tidigare. I vissa fall kan det mest djurvänliga valet för ett företag vara just att använda en ingrediens som sedan tidigare har testats på djur istället för att använda en ny ingrediens med samma egenskaper som ännu inte har testats och på så sätt skapa mer lidande. Det är otroligt svårt för en konsument att skilja mellan företag som själva använder sig av djurförsök och de som vill vara med och bidra till en bättre värld för djuren. Det är därför det är så viktigt att det finns oberoende märkningar som Vegan Society, Djurens Rätts I’M VEGAN-märkning och Leaping Bunny för att nämna några exempel.

När du handlar produkter med Djuren Rätts egen veganmärkning I’M VEGAN är produkten garanterat fri från animalier och djurtestade ingredienser. Märkningen ges på produktnivå men för kosmetikaföretag ställs ytterligare krav. För att få vår märkning måste kosmetikaföretag dessutom lova att inte utföra eller beställa djurförsök för några av sina andra kosmetiska produkter. Det innebär att märkningen också är en garanti för att du inte stödjer kosmetikaföretag som använder sig av djurförsök för att säkerhetstesta sina produkter och ingredienser. Företagens leverantörer ska underteckna intyg som garanterar att de ingredienserna som används i produkter med märkningen inte testats på djur och vi genomför revisioner genom en tredje part för att kontroller att företaget och dess leverantörer lever upp till löftena.

Dela: