Djurens Rätt
24 September 2021

Volvo blir läderfria - för djurens skull

Målet är att enbart erbjuda helt elektriska bilar från år 2030 – alla läderfria. Volvo Cars skriver i ett pressmeddelande att företaget nu gör ett etiskt ställningstagande för djuren i och med att de slutar använda läder i sina elbilar. I motiveringen till beslutet nämns djuren liksom den miljöpåverkan som djuruppfödningen har.

Men Volvo stannar inte vid lädret utan strävar även efter att minska sin användning av restprodukter från köttdjursuppfödning som vanligtvis används i tillverkningen av plast, gummi, smörjmedel och lim, antingen som en del av materialet eller som en processkemikalie i tillverkningen eller behandlingen av materialet.

Genom att sträva efter att aktivt ersätta dessa material i största möjliga utsträckning tar Volvo Cars tydlig ställning när det gäller djuretik och gör vad man kan för att bidra till att förhindra att djur far illa, genom att bidra till en minskad efterfrågan på dessa material som innehåller animaliska produkter.”, skriver Volvo i sitt pressmeddelande.

Den globala läderindustrin är en omfattande och det produceras två miljarder kubikmeter läder varje år. De största producenterna är Kina, Italien, Indien och Brasilien -  2016 släpptes avslöjande bilder som visade hur djur vars skinn blev klädsel till bilar behandlads i just Brasilien.

En vanlig uppfattning är att skinnet bara är en biprodukt vid slakten, och att det därför inte spelar någon roll om en köper skinnprodukter. I själva verket bidrar skinnindustrin en hel del till lönsamheten för kött- och mjölkindustrin eftersom skinnet är den mest värdefulla delen av djuret efter köttet och organen.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: