Djurens Rätt
11 June 2013

Ytterligare samarbete mellan Djurens Rätt och Kastreringsbussen

I början av 2013 flyttade en familj in på en gård utanför Skurup i Skåne. De tidigare ägarna hade lämnat kvar ett större antal katter på gården. Ingen av katterna var kastrerad och alla utom en var förvildade. De nya ägarna fruktade att katterna snabbt skulle föröka sig och få problem att klara sig. De kontaktade därför organisationen Djur i Nöd, som i sin tur kontaktade Kastreringsbussen.

De beslöt gemensamt att försöka hitta en lösning så att katterna skulle kunna kastreras. Därefter skulle katterna få leva som fria, vilda individer med tillgång till tak över huvudet på gården. Gårdens ägare skulle se till dem och mata dem. Tack vare ekonomiska medel från ett arv som Djurens Rätt erhållit, blev den planerade insatsen genomförbar. I början av maj blev samtliga katter på gården kastrerade, id-märkta och vaccinerade. Efter att de rehabiliterats från ingreppen släpptes de ut på gården igen och alla mår nu bra.

Två av katterna på gården var långhåriga. Eftersom de var skygga och aldrig hade varit nära människor var deras pälsstatus okänd. När de sövdes upptäcktes det att de båda hade fullkomligt ihoptovade pälsar. Därför klipptes pälsarna ner och det bedömdes att dessa två individer inte skulle klara av att leva som vilda katter på grund av behovet av pälsvård. De hade också efter att deras päls klippts ner inget köldskydd och skulle inte klara sig under den kyliga våren. Därför ombesörjde Djur i Nöd omplacering av dessa två. Nu lever de i hem där de får en chans att vänja sig vid människor och så sakteliga också vid pälsvård.

Landskronakoloni

I ett hus i norra Skåne bor en stor grupp katter. När ett intilliggande ridhus lades ned och när två granngårdar blev tomma lämnades de olika ägarnas katter ensamma kvar vind för våg. Detta innebar att katterna i jakt på mat började söka sig till huset där den stora kattgruppen nu bor. Katterna har inte kastrerats, så de har fortsatt att föröka sig år efter år. Vid Kastreringsbussens första möte med kattgruppen fanns omkring 40 katter där.

Antalet katter har sedan varierat, genom att gruppen minskat på grund av exempelvis sjukdomar, trafikolyckor och katter som vandrat vidare, men också på grund av nya tillskott av katter. I så här stora kattgrupper är det lätt att smittsamma sjukdomar sprids och så har också skett i det här fallet. Det är anledningen till att många katter fått missfall, fött döda ungar eller att kattmammor låtit bli att ta hand om sina ungar på grund av de ogynsamma förhållandena.

Enligt svensk djurskyddslagsstiftning är det inte tillåtet att ha mer än nio katter utan tillstånd. I ett försök att förhindra att fler katter hamnar i den här miljön har nu samtliga katter kastrerats. Det är givetvis möjligt att fler katter kommer till gården och då är det oerhört viktigt att också de snabbt kastreras. Det kan oerhört fort skapas en okontrollerat stor kattflock av bara ett litet antal okastrerade individer.

Nästa steg är att katter ska omplaceras till nya hem. Där får de leva i mindre grupper och med större utrymme för var och en, så att ägarna kan hålla uppsikt över katterna. Förhoppningen är att det kommer att vara lättare att hitta hem till katterna när de är kastrerade. På så sätt kan insatsen inte bara hjälpa till att stoppa den ohämmade förökningen, utan också hjälpa dessa individer vidare till andra hem där de kan skyddas mot sjukdomar och få möjlighet att utvecklas som individer i mindre kattgrupper.

Eftersom länsstyrelsen också är involverad i detta ärende, kommer det sannolikt att innebära att ett större antal individer flyttas bort från huset. Både Kastreringsbussens och länsstyrelsens engagemang har bidragit till förbättrade levnadsförhållanden för alla dessa individer som av en eller annan anledning övergetts och hittat sin väg till huset.

Med hjälp av ekonomiskt stöd från ett arv till Djurens Rätt, har Kastreringsbussen kunnat kastrera 21 honkatter och tre hankatter hos familjen. Utan detta stöd hade arbetet med dessa katter inte kunnat genomföras. Under ett tidigare besök i höstas kastrerades 16 hankatter.

Möjligt tack vare riktad gåva i testamente

Samarbetet har blivit möjligt tack vare pengar som testamenterats till Djurens Rätt. I testamentet framgår tydligt till vad pengagåvan kan och ska användas till.

Vill du testamentera till en djurvänligare värld?

Beställ då Djurens Rätts testamenteshäfte via telefon 08-555 914 00 eller e-post claes.kampe@djurensratt.se.

Peter Nilsson

Peter Nilsson

Digital kommunikatör
Dela: