Djurens Rätt
djurensratt-se/fokusområden/klimat/klimat_3
Organisation

Vårt miljöarbete

Djurens Rätts strävan är att i all verksamhet minimera vår miljöpåverkan. Det gäller förstås allt ifrån mat och resor till inköp och materialval.

Exempel på Djurens Rätts miljöarbete

 • Djurens Rätt har en policy om veganskt inom organisationen, vilket bland annat innebär att mat och dryck som serveras vid våra arrangemang ska vara vegansk samt att vi väljer veganskt på våra kontor. Att välja veganskt är inte bara positivt för djuren utan även för miljön. Det går nämligen åt mycket mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att producera kött och andra animalier. Vegansk mat har också mycket mindre påverkan på klimatet än animaliska produkter. Här kan du läsa mer.
   
 • Djurens Rätt arbetar aktivt med att uppmuntra och påverka människor och samhällsinstitutioner till att välja veganskt. Vi påverkar genom demokratisk opinionsbildning och politisk påverkan för att få till en attitydförändring som kan bidra till potentiellt fler miljövänliga val i samhället.
   
 • Vi undviker onödigt resande genom att i hög utsträckning använda oss av telefonmöten och videokonferenser. När fysiskt resande krävs i verksamheten är tåg och buss förstahandsval av miljöskäl, medan resor med bil eller flyg endast sker i undantagsfall.
   
 • Djurens Rätts miljöpolicy gäller vid upphandling och inköp av varor och tjänster, grundregeln är att alla inköp i så stor utsträckning som möjligt ska vara ekologiska och rättvisemärkta. Den fullständiga miljöpolicyn för organisationen finns att läsa här.
   
 • På våra kontor används icke-djurtestade, miljövänliga rengöringsmedel och allt avfall sorteras i möjligaste mån. Detta gäller även i största möjligaste mån de arrangemang som Djurens Rätt anordnar.
   
 • När vi själva köper in el till våra kontor köper vi förnybar el av GodEl som är märkt som Bra Miljöval.
   
 • Djurens Rätt är anslutna till Kranmärkt, en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Om en verksamhet är kranmärkt betyder det att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.